טכניקות בהלוך חזור

1. פומסה-3( וון אפסוגי)וון ארה מאקי, אורון אפ צ'אגי ( אורון אפ קובי )והמשך במומטונג דובון ג'ירוגי, הזזת רגל קדמית לאחור (אורון אפ סוגי ) ובו  זמנית אורון ארה מאקי המשך באורון אפצ'אגי ודובון ג'ירוגי.
 
2. פומסה-3 ( אורון דויט קובי ),וון  הנסונל מומטונג מאקי מעבר ל(וון אפ קובי ) ובו זמנית  אורון מומטונג  בארו  ג'ירוגי. צעד קדימה ומעבר ל (וון דויט קובי ) ואורון הנסונל מומטונג  מאקי והמשך  בוון מומטונג  בארו  ג'ירוגי.
 
3. פומסה-4 ( אורון דויט קובי )וון סונל מומטונג באקאת מאקי,ממשיכים בוון באטנגסון נוליו מאקי, ואז מעבר ל( אפ קובי) ובו זמנית אורון פיונסונקוט סויאו  ג'ירוגי. הזזת רגל קדמית בלבד ומעבר ל(וון דויט קובי) –  ( רגל אחורית רק משמשת כרגל ציר) – ומבצעים אורון סונל מומטונג  באקאת מאקי. המשך בבאטנגסון ופיונסונקוט.
 
4. פומסה-4 (וון אפ קובי )ג'יפיבום מוק צ'יגי צעד קדימה (לאורון אפ קובי)וג'יפיבום בו  זמנית.
 
5. פומסה-4 ( וון אפ קובי ) ג'יפיבום מוק צ'יגי אורון אפ צ'אגי ואורון דיונג ג'ומוק אולגול אפ צ'יגי.במקום ג'יפיבום מוק צ'יגי והמשךבוון אפ צ'אגי ווון דיונג ג'ומוק אולגול אפ צ'יגי.
 
6. פומסה-4 ( וון אפקובי ) מומטונג בארו ג'ירוגי, אורון יופ צ'אגי והמשך בוון יופ  צ'אגי ירידה  (לאורון דויט קובי ) ובו זמנית סונל מומטונג מאקי. מעבר ל(וון אפקובי)   ובו זמנית  מומטונג בארו ג'ירוגי והמשך ביופ צ'אגו. רק בג'ודרא ( סבוב) נעבוד על הצד השני.
 
7. פומסה-4 ( אורון דויט קובי ) וון באקאת פלמוק מומטונג באקאת מאקי, אורון אפ צ'אגי  החזרת רגל לאחור ל( אורון דויט קובי ) ובו זמנית אורון מומטונג בארו אן מאקי. צעד קדימה   ל(וון דויט קובי ) ואורון באקאת פלמוק מומטונג באקאת מאקי  והמשך בוון אפ צ'אגי החזרת רגל לאחור ( וון דויט קובי ) ובו זמנית וון מומטונג בארו אן מאקי.
 
8. פומסה-5 ( וון אפקובי )וון ארה מאקי החזרת רגל קדמית לאחור ל( וון סוגי ) ובו זמנית מיי ג'ומוק נריו צ'יגי. המשך בצעד עם רגל ימין ל(אורון אפ קובי) ןאורון ארה מאקי+ המשך.
 
9. פומסה-5 ( וון אפ קובי ) מומטונג בארו אן מאקי, אורון אפ צ'אגי ירידה ל( אורון אפ קובי)  ובו זמנית דיונג ג'ומוק אולגול אפ צ'יגי והמשך בוון מומטונג בארו אן מאקי.
    המשך בוון אפ  צ'אגי ובו זמנית וון דיונג ג'ומוק אולגול אפ צ'יגי ומידית אורון מומטונג בארו אן מאקי.
 
10. פומסה-5 (אורון דויט קובי )וון הנסונל מומטונג באקאת מאקי צעד קדימה ל(אורון אפ קובי )ובו זמנית אורון פלקופ (מומטונג) דוליו צ'יגי. בהמשך רגל קדמית זזה  ( רגל אחורית מסתובבת ) ומעבר ל( וון דויט קובי ) ובו זמנית אורון הנסונל מומטונג  באקאת מאקי  המשך בוון פלקופ (מומטונג) דוליו צ'יגי.


11. פומסה-5 ( וון אפ קובי ) וון אולגול מאקי המשך באורון יופ צ'אגי (רגל אחורית ) ועם הנחיתה ל(אורון אפ קובי ) מכניסים וון פלקופ פיוג'וק ( פיוק ) צ'יגי. במקום אורון אולגול מאקי + המשך.
 
12. פומסה-5 ( וון אפ קובי ) וון ארה מאקי, ומיד אורון מומטונג בארו או מאקי, המשך באורון אפ צ'אגי, מיד אח"כ נחיתה ודריכה (ג'יג'יטקי ) המשך בדיונג ג'ומוק אולגול אפ צ'יגי  מסיימים בעמידת דויט קווא סוגי – רגלים צולבות.
                                                                                     
 
13. פומסה-6 (וון אפ קובי ) ארה מאקי, אורון אפ צ'אגי החזרת רגל לאחור ל( אורון דויט קובי ) ובו זמנית וון באקאת פלמוק מומטונג באקאת מאקי. צעד קדימה ל( אורון אפ קובי )  ואורון ארה מאקי + המשך.
 
14. פומסה-6  ( וון אפ קובי ) אורון סונל ביטרו מאקי( או ג'יפיבום אולגול הנסונל ) המשך באורון אפצ'וק (או בלדונג ) דוליו צ'אגי ,ועם הנחיתה  וון סונל ביטרו  מאקי.
 
15. פומסה-6   (וון דויט קובי ) סונל מומטונג מאקי, המשך בוון באטנגסון מומטונג  מאקי רגל  קדמית מבצעת צעד לאחור ( וון אפ קובי ) ובו זמנית אורון מומטונג בארו  ג'ירוגי. בהמשך   רגל קדמית זזה בלבד ועוברים ל( אורון דויט קובי ) + המשך.
 
16. פומסה-7 ( וון ביאום סוגי ) אורון באטנגסון מומטונג מאקי, ממשיכים באורון אפ צ'אגי  הרגל הבועטת חוזרת לאחור ל (וון ביאום סוגי ) וממשיכים בוון מומטונג אן מאקי. מבצעים  צעד ועוברים ל(אורון ביאום סוגי) בו זמנית וון באטנגסון מומטונג מאקי + המשך.
 
 
17. פומסה-7 ( וון ביאום סוגי ) אורון באטנגסון גודרו מומטונג מאקי, והמשך באורון  דיונג  ג'ומוק אולגול אפ צ'יגי. ממשיכים בצעד קדימה ועוברים ל( אורון ביאום סוגי ) בו זמנית  וון באטנגסון גודרו מומטונג מאקי והמשך בוון דיונג ג'ומוק  אולגול אפ צ'יגי .
 
18. פומסה-7 ( מווא סוגי ) נמצאים בבו ג'ומוק משם ממשיכים ל( וון אפ קובי ) ומבצעים בו   זמנית גאווי מאקי וגאווי אן מאקי. המשך מעבר ל ( אורון אפ קובי ) ובו זמנית גאווי  מאקי  והמשך בגאווי אן מאקי.
 
19. פומסה-7 ( וון אפ קובי ) באקאת פלמוק מומטונג הטשו מאקי ממשיכים במורופ  צ'אגי משם ממשיכים ל ( אורון קווא סוגי ) ובו זמנית דו  ג'ומוק מומטונג ג'ושיו   ג'ירוגי עוברים  ל( אורון אפ קובי ) ובו זמנית אוטגורו ארה מאקי. במקום מבצעים  באקאת פלמוק מומטונג הטשו מאקי + המשך.
 
20. פומסה -7 ( וון אפ סוגי ) וון דיונג ג'ומוק אולגול באקאת צ'יגי ,ממשיכים באורון אן צ'אגי  ועם הנחיתה ( ג'ושום סוגי ) ובו זמנית אורון פלקופ פיוג'וק ( פיוק )  צ'יגי. רגל אחורית  מתקדמת אל רגל קדמית עוברים ל( אורון אפ סוגי ) ובו זמנית   אורון דיונג ג'ומוק  אולגול באקאת צ'יגי+  המשך.
 
21. פומסה-7 ( ג'ושום סוגי ) וון הנסונל מומטונג באקאת מאקי, מבצעים צעד וחוזרים   שוב לעמידת( ג'ושום סוגי ) ובו זמנית אורון ג'ומוק מומטונג יופ ג'ירוגי. נשארים  במקום  בעמידת( ג'ושום סוגי ) ומבצעים אורון הנסונל מומטונג באקאת מאקי ,  מבצעים צעד ובו  זמנית וון ג'ומוק מומטונג יופ ג'ירוגי.
 
22. פומסה-8 ( אורון דויט קובי )וון גודרו מומטונג באקאת מאקי, עוברים ל( וון אפ קובי ) ובו  זמנית אורון ג'ומוק מומטונג בארו ג'ירוגי. אחר כך מבצעים דובל דאנג סאנג אפ צ'אגי, עם  הנחיתה ל( וון אפ קובי ) מבצעים וון באקאת פלמוק מומטונג אן מאקי ומידית מומטונג  דובון ג'ירוגי. בהמשך עושים צעד ברגל ימין קדימה ( אורון אפ קובי ) ובו זמנית מומטונג  בנדה ג'ירוגי. ממשיכים עם הזזת רגל קדמית בלבד ל( וון דויט קובי ) ובו זמנית מבצעים  אורון גודרו מומטונג באקאת מאקי + המשך.
 
23. פומסה-8 ( אורון אפ קובי ) אוסונתול מאקי מסתובבים ל( וון אפ קובי ) ונותנים אורון ג'ומוק ג'ושיו  טוק ג'ירוגי. ממשיכים עם צעד קדימה ועוברים ל( וון אפ קובי ) ונותנים וון  ג'ומוק  ג'ושיו טוק ג'ירוגי.      
 
24. פומסה-8  ( וון ביאום סוגי ) וון סונל מומטונג באקאת מאקי ממשיכים בוון אפ צ'אגי ונוחתים קדימה בעמידת ( וון אפ קובי ) בו זמנית מבצעים אורון ג'ומוק מומטונג בארו ג'ירוגי מזיזים  את הרגל הקדמית לאחור ועוברים ל( וון ביאום סוגי ) ובו זמנית וון  באטנגסון מומטונג אן מאקי. בהמשך צעד קדימה ומעבר ל ( אורון ביאום סוגי ) ואורון סונל מומטונג באקאת מאקי+ המשך.


 
25.פומסה 8 ( וון דויט קובי ) אורון פלמוק גודרו ארה מאקי ממשיכים בוון אפ צ'אגי  ואורון  טימיו אפ  צ'אגי ( אפ צ'אגו ) עם הנחיתה עוברים ל( אורון אפ קובי ) ובו זמנית  אורון  באקאת פלמוק מומטונג או מאקי והמשכיות במומטונג דובון ג'ירוגי.  ממשיכים  ל( אורון דויט קובי ) ובו זמנית וון פלמוק גודרו ארה מאקי + המשך.
 
26. פומסה -8 ( אורון דויט קובי ) וון הנסונל מומטונג באקאת מאקי עוברים ל( וון אפ  קובי ) ובו  זמנית מבצעים אורון פלקופ אולגול דוליו צ'יגי , מיד בהמשכיות אורון  דיונג ג'ומוק אולגול אפ צ'יגי, ובהמשך וון גומוק מומטונג באנדה ג'ירוגי. בהמשך צעד קדימה ומעבר ל( וון דויט קובי ) ואורון הנסונל מומטונג באקאת מאקי  + המשך.
 
27.  קוריו- ( אורון דויט קובי ) וון סונל מומטונג מאקי ממשיכים באורון ארה יופ צ'אגו  ומיד  אח"כ מומטונג יופ צ'אגי (יופ קודרופ צ'אגי). נוחתים ב( אורון אפ קובי ) ובו  זמנית  מבצעים אורון סונל  מומטונג באקאת צ'יגי. ממשיכים באותה עמידה בוון  ג'ומוק מומטונג  בארו ג'ירוגי, מיד אח"כ ישנה הזזה של הרגל הקדמית ל ( וון דויט  קובי ) ובו זמנית אורון באקאת פלמוק מומטונג אן מאקי. במקום ממשיכים באורון   סונל מומטונג מאקי + המשך.
 
28. קוריו- ( וון אפ קובי ) וון סונל ארה מאקי ומידית אורון אגומסון מוק צ'יגי. במקום ממשיכים באורון אפ צ'אגי ( אורון אפ קובי ) ובו זמנית אורון סונל ארה מאקי  והמשך בוון אגומסון מוק צ'יגי + המשך.
 
29.  קוריו -( גושום סוגי ) וון הנסונל מומטונג באקאת מאקי באותו מצב ממשיכים  באורון  ג'ומוק פיוגוק צ'יגי משיכת ידיים למצב הדומה  לקון דולצ'יגי, ומיד  ממשיכים  בוון יופ צ'אגי עם הנחיתה בקרקע מבצעים , וון פיונסונקוט  ג'ושיו   ג'ירוגי ( אורון אפ קובי ) ומידית  אורון ארה מאקי עם הזזת רגל קדמית לאחור  ל( אורון אפ סוגי ). במקום רגל ימין זזה  לעמידת ( ג'ושום סוגי ) ואורון הנסונל  מומטונג באקאת מאקי + המשך.
 
30. קומגנג – (וון אפ קובי ) הטשו אן פלמוק ממשיכים בצעד (אורון אפ קובי ) ובו זמנית  אורון באטנגסון טוק ציגי. ממשיכים במקום הטשו באקאת פלמוק, מבצעים צעד  (וון אפ קובי ) ובו זמנית וון באטנגסון טוק ציגי.
 
31. קומגנג- (אורון הקטרי סוגי –עמידה על רגל ימין ) קומגנג מאקי נחיתה ל (ג'ושום סוגי ) ומיד וון קון דולצ'גי , סבוב 360 מעלות ומידית וון קון דולצ'גי. בטיודרא מחליפים צד.
 
32. טאייבק – (וון ביאום סוגי ) סונל ארה הטשו מאקי, אורון אפ צ'אגי (אפ קובי ) ומידית  מומטונג דובון ג'ירוגי. משיכת רגל קדמית לאחור (אורון ביאום סוגי ) ובו זמנית סונל  ארה הטשו מאקי +המשך.
 
33. טאייבק- (אורון דויט קובי )קומגנג מומטונג מאקי, אורון ג'ומוק דנגיו טוק צ'יגי, ומיד  וון ג'ומוק יופ ג'ירוגי.  אח"כ (אורון הקטרי סוגי) ובו זמנית אורון ג'אגון דולצ'גי  ממשיכים בוון יופ צ'אגי ועם הנחיתה ( וון אפ קובי ) ממשיכים בפלקופ פיוג'וק צ'יגי.  המשך בצעד ל( וון דויט קובי ) קומגנג מומטונג מאקי + המשך.
 
34. טאייבק – (וון אפ קובי ) גאווי מאקי , אורון אפ צאגי ( אורון אפ קובי ) ומיידית  מומטונג דובון ג'ירוגי. במקום גאווי מאקי, המשך בוון אפ צ'אגי ( וון אפ קובי )  ומידית מומטונג דובון ג'ירוגי +המשך.
...........................................................................................................................................................................................................................
מועדון טאקוונדו אחי יהודה כל הזכויות שמורות לאבי כדורי טל. 052-2864422
עיצוב ובנית האתר סטודיו לויז דיזיין