הישגים לאומיים של ספורטאי המועדון - נוער

שם הספורטאי  אליפות דירוג גיל עונה
תומר אלמוג ישראל 1 נוער 1991
טל צ'ונה ישראל 1 נוער 1991
אייל שמש ישראל 1 נוער 1991
בועז אסולין ישראל 1 נוער 1991
חיים והב ישראל 1 נוער 1991
מיקי כהן ישראל 2 נוער 1991
אנה גלבוע ישראל 2 נוער 1991
דפנה אלמוג ישראל 2 נוער 1991
כרמית מזרחי ישראל 3 נוער 1991
אושר דלל ישראל 3 נוער 1991
רוני פרנסיס ישראל 3 נוער 1991
דפנה אלמוג ישראל 3 נוער 1991
מאיה מונטיליו ישראל 3 נוער 1991
דני שבילי ישראל 3 נוער 1991
אורן אבלס ישראל 3 נוער 1991
         
תומר אלמוג ישראל 1 נוער 1992
אייל שמש ישראל 1 נוער 1992
מיקי כהן ישראל 1 נוער 1992
אילת אלבלדס ישראל 1 נוער 1992
טל צ'ונה ישראל 1 נוער 1992
תומר דוד ישראל 1 נוער 1992
אורן לוי ישראל 1 נוער 1992
אושר דלל ישראל 2 נוער 1992
אורן אבלס ישראל 2 נוער 1992
נמרוד סן ישראל 2 נוער 1992
דני שבילי ישראל 2 נוער 1992
חביב גבאי ישראל 2 נוער 1992
איציק מזרחי ישראל 3 נוער 1992
גיא אסקיו ישראל 3 נוער 1992
         
תומר אלמוג ישראל 1 נוער 1993
נעה שמידע ישראל 1 נערות 1993
אנה גלבוע ישראל 1 נערות 1993
כרמית מזרחי ישראל 1 נערות 1993
חיים והב ישראל 1 נוער 1993
טל צ'ונה ישראל 1 נוער 1993
אושר דלל ישראל 1 נוער 1993
מירה קורצקי ישראל 1 נערות 1993
דפנה אלמוג ישראל 2 נערות 1993
מאיה מונטיליו ישראל 2 נערות 1993
איציק אסקיו ישראל 2 נוער 1993
עומר צמח ישראל 2 נוער 1993
דני שבילי ישראל 2 נוער 1993
נמרוד סן ישראל 3 נוער 1993
רן שורר ישראל 3 נוער 1993
תמי ראב ישראל 3 נוער 1993
אורן אבלס ישראל 3 נוער 1993
מוטי אדרי ישראל 3 נוער 1993
שני מדור ישראל 3 נערות 1993
         
תומר אלמוג ישראל 1 נוער 1994
נעה שמידע ישראל 1 נערות 1994
כרמית מזרחי ישראל 1 נערות 1994
טל צ'ונה ישראל 1 נוער 1994
אושר דלל ישראל 2 נוער 1994
חיים והב ישראל 2 נוער 1994
שני מדור ישראל 2 נערות 1994
מירה קורצקי ישראל 2 נערות 1994
איציק מזרחי ישראל 3 נוער 1994
רוני פרנסיס ישראל 3 נוער 1994
לירון וינשטוק ישראל 3 נערות 1994
עומר צמח ישראל 3 נוער 1994
עומר הליבני ישראל 3 נוער 1994
חביב גבאי ישראל 3 נוער 1994
דני שבילי ישראל 3 נוער 1994
         
רענן שנהב ישראל 1 נוער 1995
תומר דוד ישראל 1 נוער 1995
יניב צ'ונה ישראל 1 נוער 1995
כרמית מזרחי ישראל 1 נערות 1995
רן שורר ישראל 1 נוער 1995
אושר דלל ישראל 1 נוער 1995
רוני פרנסיס ישראל 1 נוער 1995
תמי ראב ישראל 1 נערות 1995
מירה קורצקי ישראל 1 נערות 1995
דני שבילי ישראל 1 נוער 1995
נעמה דורייב ישראל 2 נערות 1995
יהודה כדורי ישראל 2 נוער 1995
שפי גור ארי ישראל 2 נוער 1995
חביב גבאי ישראל 2 נוער 1995
יבגני דיקר ישראל 2 נוער 1995
שני מדור ישראל 2 נערות 1995
חיים אדרי ישראל 2 נוער 1995
איציק מזרחי ישראל 2 נוער 1995
איתי לוי ישראל 2 נוער 1995
עומר צמח ישראל 2 נוער 1995
יחיאל דורייב ישראל 3 נוער 1995
משה סדרו ישראל 3 נוער 1995
איה חשאי ישראל 3 נערות 1995
גלעד אורלי ישראל 3 נוער 1995
         
רענן שנהב ישראל 1 נוער 1996
יניב צ'ונה ישראל 1 נוער 1996
טל צ'ונה ישראל 1 נוער 1996
כרמית מזרחי ישראל 1 נערות 1996
אושר דלל ישראל 1 נוער 1996
חיים אדרי ישראל 1 נוער 1996
רוני פרנסיס ישראל 1 נוער 1996
איה חשאי ישראל 1 נערות 1996
מירה קורצקי ישראל 1 נערות 1996
רן שורר ישראל 1 נוער 1996
שפי גור ארי ישראל 1 נוער 1996
מיקי כהן ישראל 1 נוער 1996
אריק בן דיין ישראל 2 נוער 1996
מיקי רם ישראל 2 נערות 1996
גיא רביד ישראל 2 נוער 1996
יחיאל דורייב ישראל 2 נוער 1996
נעמה דורייב ישראל 2 נערות 1996
יהודה כדורי ישראל 2 נוער 1996
תמי ראב ישראל 2 נערות 1996
מעיין אוחיון ישראל 2 נערות 1996
גלעד אורלי ישראל 2 נוער 1996
איציק מזרחי ישראל 3 נוער 1996
נדב בוטל ישראל 3 נוער 1996
ליאור נרקיס ישראל 3 נוער 1996
לירון וינשטוק ישראל 3 נערות 1996
הדס הלמן ישראל 3 נערות 1996
         
אושר דלל ירושלים 1 נוער 1997
חיים אדרי ירושלים 1 נוער 1997
כרמית מזרחי ירושלים 1 נערות 1997
רוני פרנסיס ישראל 1 נוער 1997
יהודה כדורי ישראל 1 נוער 1997
חיים אדרי ישראל 1 נוער 1997
אודליה אמיר ירושלים 1 נערות 1997
נעמה גלזר ירושלים 1 נערות 1997
איתי לוי ישראל 1 נוער 1997
עידו שמידע ישראל 1 נוער 1997
רן שורר ישראל 2 נוער 1997
שלומי כדורי ישראל 2 נוער 1997
רועי מיימרן ישראל 2 נוער 1997
שני מדור ישראל 2 נערות 1997
גיא רביד ישראל 3 נוער 1997
ג'ון מייסטר ישראל 3 נוער 1997
מיקי רם ישראל 3 נערות 1997
דנה תל ישראל 3 נערות 1997
יונתן גוטפלד ישראל 3 נוער 1997
הדס הלמן ישראל 3 נערות 1997
יעל ערמי ישראל 3 נערות 1997
חיים אדרי ירושלים 1 נוער 1997
טל מוריה ירושלים 1 נוער 1997
כרמית מזרחי  ירושלים 2 נערות 1997
אודליה אמיר ירושלים 2 נערות 1997
רן שורר ירושלים 2 נוער 1997
נעמה דורייב ירושלים 3 נערות 1997
אלון יודלביץ ישראל - ספרד 1 נוער 1997
         
ניר מוריה ישראל 1 נוער 1998
כרמית מזרחי ישראל 1 נערות 1998
טל מוריה ישראל 1 נוער 1998
אושר דלל ישראל 1 נוער 1998
רוני פרנסיס ישראל 2 נוער 1998
ג'ון מייסטר ישראל 2 נוער 1998
חיים אדרי ישראל 2 נוער 1998
רן שורר ישראל 2 נוער 1998
ויקי מזרחי ישראל 3 נערות 1998
איציק מזרחי ישראל 3 נוער 1998
איציק אסקיו ישראל 3 נוער 1998
יחיאל דורייב ישראל 3 נוער 1998
נעמה דורייב ישראל 3 נערות 1998
         
חיים אדרי ישראל 2 נוער 1999
יניב כהן ישראל 2 נוער 1999
אבי כהן ישראל 2 נוער 1999
נעה שמידע ישראל 2 נערות 1999
ויקי מזרחי ישראל 2 נערות 1999
מיכל הירשברג ישראל 2 נערות 1999
ליעד רוח ישראל 3 נוער 1999
מיכל ברמן ישראל 3 נערות 1999
גיא והב ישראל 3 נוער 1999
בן לוי ישראל 3 נוער 1999
מעיין אוחיון ישראל 3 נערות 1999
         
איתי שסטצקי ישראל 1 נוער 2000
אלעד זבולון ישראל 1 נוער 2000
מישקה ברבי ישראל 1 נערות 2000
מרק ברגינסקי ישראל 1 נוער 2000
דוד שמול ישראל 1 נוער 2000
מיכל ברמן ישראל 1 נערות 2000
מיכל טרבולוס ישראל 1 נערות 2000
ויקי מזרחי ישראל 1 נערות 2000
חיים אדרי ישראל 2 נוער 2000
בני ברבי ישראל 2 נוער 2000
עידו שמידע ישראל 3 נוער 2000
מיכאל דרמון ישראל 3 נוער 2000
יוסי יונה ישראל 3 נוער 2000
         
שירן לביא ישראל 1 נערות 2001
מיכל טרבולוס ישראל 1 נערות 2001
ענבל ציוני ישראל 1 נערות 2001
מלי משה ישראל 1 נערות 2001
בושמת הדר ישראל 1 נערות 2001
אלון זיו ישראל 1 נוער 2001
מרק ברגינסקי ישראל 1 נוער 2001
נועם סמדג'ה ישראל 1 נוער 2001
שי גוהר ישראל 1 נוער 2001
בת אל גטרר ישראל 1 נערות 2001
אדם סגיר ישראל 1 נוער 2001
נעם חזות ישראל 1 נערות 2001
ענבל ציוני ישראל 1 נערות 2001
גלית שמיע ישראל 2 נערות 2001
דוד שמול ישראל 2 נוער 2001
עדי תורג'מן ישראל 2 נערות 2001
דניאלה קנדל ישראל 2 נערות 2001
אור נהרי ישראל 2 נוער 2001
מגל גבאי ישראל 2 נוער 2001
מיכאל דרמון ישראל 2 נוער 2001
עידו שמידע ישראל 2 נוער 2001
ארתור לוריא ישראל 2 נוער 2001
ניצן מס ישראל 3 נערות 2001
ויקי מזרחי ישראל 3 נערות 2001
איציק סימון ישראל 3 נוער 2001
סו אלבסל ישראל 3 נוער 2001
דן מזרחי ישראל 3 נוער 2001
אלון פרץ ישראל 3 נוער 2001
עידו והב ישראל 3 נוער 2001
מתן דימינסקי ישראל 3 נוער 2001
זיו הלמן ישראל 3 נוער 2001
ליעד רוח ישראל 3 נוער 2001
יוסי יונה ישראל 3 נוער 2001
איתי שסטצקי ישראל 3 נוער 2001
עדי זליג ישראל 3 נוער 2001
בן ברודי ישראל 3 נוער 2001
ליגל צברי ישראל 3 נערות 2001
חן אלבז ישראל 3 נערות 2001
אירינה סרגייב ישראל 3 נערות 2001
         
עומרי כהן ישראל 1 נוער 2002
אדם סגיר ישראל 1 נוער 2002
אסף בן שימול ישראל 1 נוער 2002
מרק ברגינסקי ישראל 1 נוער 2002
בת אל גטרר ישראל 1 נערות 2002
מיכל טרבולוס ישראל 1 נערות 2002
שירן לביא ישראל 1 נערות 2002
ענבל ציוני ישראל 1 נערות 2002
טל סויסה ישראל 1 נוער 2002
אחיה דוידי ישראל 1 נוער 2002
יוני בן אהרן ישראל 2 נוער 2002
עומר מימוני ישראל 2 נוער 2002
עדי תורג'מן ישראל 2 נוער 2002
עדי זליג ישראל 2 נוער 2002
אדיר יהושע ישראל 2 נוער 2002
סתיו ינקו ישראל 2 נערות 2002
יצחק שמיע ישראל 2 נוער 2002
דני בן אהרן ישראל 3 נוער 2002
יבגני טרסוב ישראל 3 נוער 2002
אודי כהן ישראל 3 נוער 2002
שי רחמים ישראל 3 נוער 2002
נתנאל שמיע ישראל 3 נוער 2002
גלית שמיע ישראל 3 נערות 2002
         
בת אל גטרר ישראל 1 נערות 2003
מיכל טרבולוס ישראל 1 נערות 2003
יערה סעדיה ישראל 1 נערות 2003
אולגה וקסלשטיין ישראל 1 נערות 2003
ענבל ציוני ישראל 1 נערות 2003
עדי זליג ישראל 1 נוער 2003
עומרי כהן ישראל 1 נוער 2003
יוני בן אהרן ישראל 1 נוער 2003
טל סויסה ישראל 1 נוער 2003
אור נהרי ישראל 1 נוער 2003
מרק ברגינסקי ישראל 1 נוער 2003
שירן לביא ישראל 2 נערות 2003
ניצן מס ישראל 2 נערות 2003
גלית שמיע ישראל 2 נערות 2003
נטע וייס ישראל 2 נערות 2003
דניאלה קנדל ישראל 2 נערות 2003
גיא שמעון ישראל 2 נוער 2003
נתנאל ששון ישראל 2 נוער 2003
עידן עמדי ישראל 2 נוער 2003
יקיר בן מוחה ישראל 2 נוער 2003
נעם חזות ישראל 3 נערות 2003
עדי תורג'מן ישראל 3 נערות 2003
עינת שכנר ישראל 3 נערות 2003
מוריה קלטר ישראל 3 נערות 2003
בן ברודי ישראל 3 נוער 2003
עמית מופז ישראל 3 נוער 2003
מקסים גורדון ישראל 3 נוער 2003
אורון דדון ישראל 3 נוער 2003
אייל רובינשטיין ישראל 3 נוער 2003
רותם צ'ונה ישראל 3 נוער 2003
דני בן אהרן ישראל 3 נוער 2003
אברהם גרינשטיין ישראל 3 נוער 2003
יובל משולם ישראל 3 נוער 2003
         
נעם חזות ישראל 1 נערות  2004
נועה גיבסון ישראל 1 נערות  2004
מיכל מוריה ישראל 1 נערות  2004
מיכל טרבולוס ישראל 1 נערות  2004
ענבל ציוני ישראל 1 נערות  2004
דניאלה קנדל ישראל 1 נערות  2004
עדי תורג'מן ישראל 1 נערות  2004
יוני בן אהרן ישראל 1 נוער 2004
מקסים גורדון ישראל 1 נוער 2004
אור נהרי ישראל 1 נוער 2004
אדם סגיר ישראל 1 נוער 2004
טל סויסה ישראל 1 נוער 2004
גיא פירו ישראל 1 נוער 2004
גיא שמעון ישראל 1 נוער 2004
מגל גבאי ישראל 2 נוער 2004
בן ברודי ישראל 2 נוער 2004
עידו והב ישראל 2 נוער 2004
יונתן וגמן ישראל 2 נוער 2004
נתנאל זהבי ישראל 2 נוער 2004
שלום חייט ישראל 2 נוער 2004
יבגני טרסוב ישראל 2 נוער 2004
עומרי כהן ישראל 2 נוער 2004
גידי סומר ישראל 2 נוער 2004
אמיר שמעון ישראל 2 נוער 2004
נורית אשכנזי ישראל 2 נערות  2004
רותם גבאי ישראל 2 נערות  2004
ג'ני דה בוטון ישראל 2 נערות  2004
דנה ווספלד ישראל 2 נערות  2004
נטע וייס ישראל 2 נערות  2004
רומי כוריאל ישראל 2 נערות  2004
צביה שמחוביץ ישראל 2 נערות  2004
אלון זיו ישראל 3 נוער 2004
מיכאל דרמון ישראל 3 נוער 2004
שלומי כהן ישראל 3 נוער 2004
אדיר סלוק לוי ישראל 3 נוער 2004
נתנאל ששון ישראל 3 נוער 2004
איריס אלטמן ישראל 3 נערות  2004
אולגה וקסלשטיין ישראל 3 נערות  2004
סיון ימיני ישראל 3 נערות  2004
ספיר צברי ישראל 3 נערות  2004
         
ג'ני דה בוטון ישראל 1 נערות  2005
אולגה וקסלשטיין ישראל 1 נערות  2005
בת אל גטרר ישראל 1 נערות  2005
נעם חזות ישראל 1 נערות  2005
דניאלה קנדל ישראל 1 נערות  2005
ענבל ציוני ישראל 1 נערות  2005
רומי כוריאל ישראל 1 נערות  2005
איריס אלטמן ישראל 1 נערות  2005
סתיו ינקו ישראל 1 נערות  2005
עומרי כהן ישראל 1 נוער 2005
עדי זליג ישראל 1 נוער 2005
יוני בן אהרן ישראל 1 נוער 2005
רותם גבאי ישראל 2 נערות  2005
אליה אסייג ישראל 2 נערות  2005
סיון ימיני ישראל 2 נערות  2005
אווה דה בוטון ישראל 2 נערות  2005
מרים הירשברג ישראל 2 נערות  2005
גיא שמעון ישראל 2 נוער 2005
נתנאל ששון ישראל 2 נוער 2005
עידן עמדי ישראל 2 נוער 2005
יקיר בן מוחה ישראל 2 נוער 2005
אור ליפשיץ ישראל 3 נערות  2005
נטע וייס ישראל 3 נערות  2005
נורית אשכנזי ישראל 3 נערות  2005
נועה גיבסון ישראל 3 נערות  2005
מיכל בייליג ישראל 3 נערות  2005
שרית שאק ישראל 3 נערות  2005
בן ברודי ישראל 3 נוער 2005
עמית מופז ישראל 3 נוער 2005
מקסים גורדון ישראל 3 נוער 2005
אורון דדון ישראל 3 נוער 2005
אייל רובינשטיין ישראל 3 נוער 2005
רותם צ'ונה ישראל 3 נוער 2005
דני בן אהרן ישראל 3 נוער 2005
אברהם גרינשטיין ישראל 3 נוער 2005
יובל משולם ישראל 3 נוער 2005
         
אדם סגיר ישראל 1 נוער 2006
יוני בן אהרן ישראל 1 נוער 2006
יבגני טרסוב ישראל 1 נוער 2006
ניצן אפרמיאן ישראל 1 נוער 2006
ניצן שאולוף ישראל 1 נוער 2006
נורית אשכנזי ישראל 1 נערות 2006
רומי כוריאל ישראל 1 נערות 2006
ג'ני דה בוטון ישראל 1 נערות 2006
תהילה רשף ישראל 1 נערות 2006
נעם חזות ישראל 1 נערות 2006
סיון ימיני ישראל 1 נערות 2006
סתיו ינקו ישראל 1 נערות 2006
מרים הירשברג ישראל 1 נערות 2006
שלום חייט ישראל 2 נוער 2006
אדיר סלוק לוי ישראל 2 נוער 2006
מיכאל מנסנו ישראל 2 נוער 2006
מקסים גורדון ישראל 2 נוער 2006
צחי יעקובי ישראל 2 נוער 2006
שי אלפיה ישראל 2 נערות 2006
נעה גיבסון ישראל 2 נערות 2006
אליה אסייג ישראל 2 נערות 2006
אווה דה בוטון ישראל 2 נערות 2006
מאיה אלפיה ישראל 2 נערות 2006
שני אסרף ישראל 2 נערות 2006
שלומית קובלסקי ישראל 2 נערות 2006
יובל משולם ישראל 3 נוער 2006
מרווה הדר ישראל 3 נערות 2006
ספיר צברי ישראל 3 נערות 2006
איריס אלטמן ישראל 3 נערות 2006
מיכל מייסט ישראל 3 נערות 2006
צביה שמחוביץ ישראל 3 נערות 2006
אור מורנו ישראל 3 נערות 2006
שני שריג ישראל 3 נערות 2006
מור עופר ישראל 3 נערות 2006
שיר אשורי ישראל 3 נערות 2006
דגן הדר ישראל 3 נערות 2006
מרים קינברג ישראל 3 נערות 2006
         
אור חזות ישראל 1 נוער 2007
אופק גבאי ישראל 1 נוער 2007
ניצן אפרמיאן ישראל 1 נוער 2007
ניצן שאולוף ישראל 1 נוער 2007
ספיר צברי ישראל 1 נערות 2007
מיכל בייליג ישראל 1 נערות 2007
מרים הירשברג ישראל 1 נערות 2007
שחר אלירז ישראל 1 נערות 2007
דגן הדר ישראל 1 נערות 2007
מרים קינברג ישראל 1 נערות 2007
שלומית קובלסקי ישראל 1 נערות 2007
ארז שמיע ישראל 2 נוער 2007
אורי בראל ישראל 2 נוער 2007
איציק לוי ישראל 2 נוער 2007
אליאב מור ישראל 2 נוער 2007
גיל זאבי ישראל 2 נוער 2007
אורי יצחקי ישראל 2 נוער 2007
גיא זאבי ישראל 2 נוער 2007
אור מורנו ישראל 2 נערות 2007
שני אסרף ישראל 2 נערות 2007
רעות גור אריה ישראל 2 נערות 2007
טוהר אוריה ישראל 2 נערות 2007
שרי שרייבר ישראל 2 נערות 2007
יעל חובב ישראל 2 נערות 2007
רותם צ'ונה ישראל 3 נוער 2007
חיים פיסקרוב ישראל 3 נוער 2007
צחי יעקובי ישראל 3 נוער 2007
נתנאל שמיע ישראל 3 נוער 2007
אוהד סגיר ישראל 3 נוער 2007
מיתר קשת ישראל 3 נוער 2007
יונתן שוויקי ישראל 3 נוער 2007
ניצן וחנון ישראל 3 נוער 2007
ערן גלעד ישראל 3 נוער 2007
איריס אלטמן ישראל 3 נערות 2007
רומי כוריאל ישראל 3 נערות 2007
אביטל אקרמן ישראל 3 נערות 2007
נורית אשכנזי ישראל 3 נערות 2007
סיון ימיני ישראל 3 נערות 2007
מיכל ראשי ישראל 3 נערות 2007
מרווה הדר ישראל 3 נערות 2007
ירדן סולטן ישראל 3 נערות 2007
         
אור מורנו ישראל 1 נערות 2008
שני פוזאילוב ישראל 1 נערות 2008
סתיו ינקו ישראל 1 נערות 2008
יעל חובב ישראל 1 נערות 2008
אידית דיונוב ישראל 1 נערות 2008
עטרת שרבטוב ישראל 1 נערות 2008
שלומית קובלסקי ישראל 1 נערות 2008
מוטי לוגסי ישראל 1 נוער 2008
אופק גבאי ישראל 1 נוער 2008
ערן גלעד ישראל 1 נוער 2008
אור חזות ישראל 1 נוער 2008
אוהד סגיר ישראל 1 נוער 2008
ניצן שאולוף ישראל 1 נוער 2008
עופר מור ישראל 2 נערות 2008
שרי שריבר ישראל 2 נערות 2008
שני אסרף ישראל 2 נערות 2008
גפן בוקזייגר ישראל 2 נערות 2008
גייזל שבות ישראל 2 נערות 2008
ניצן אפרמיאן ישראל 2 נוער 2008
דניאל זהבי ישראל 2 נוער 2008
אורי יצחקי ישראל 2 נוער 2008
דרור נמיר ישראל 2 נוער 2008
יניב קובלסקי ישראל 2 נוער 2008
הלל אדמוני ישראל 2 נוער 2008
הדר ויינשטיין ישראל 3 נערות 2008
ויקטוריה פיינשטיין ישראל 3 נערות 2008
אוריה טוהר ישראל 3 נערות 2008
דגן הדר ישראל 3 נערות 2008
גילה לבקוביץ ישראל 3 נערות 2008
ורד כהן ישראל 3 נערות 2008
נועה קובנסקי ישראל 3 נערות 2008
מרים קינברג ישראל 3 נערות 2008
מרים הירשברג ישראל 3 נערות 2008
שרה הירשפלד ישראל 3 נערות 2008
אביטל בלום ישראל 3 נערות 2008
גיא בואנו ישראל 3 נערות 2008
אנאל בן אהרן ישראל 3 נערות 2008
ירדן סולטן ישראל 3 נערות 2008
שמעון פרלמן ישראל 3 נוער 2008
עומרי ואליס ישראל 3 נוער 2008
אליה בן ג'אנו ישראל 3 נוער 2008
ליאור כהן ישראל 3 נוער 2008
איציק לוי ישראל 3 נוער 2008
ברק לוי ישראל 3 נוער 2008
אופיר פלד ישראל 3 נוער 2008
רותם צ'ונה ישראל 3 נוער 2008
יונתן אסרף ישראל 3 נוער 2008
שלומי שזו ישראל 3 נוער 2008
אורי בראל ישראל 3 נוער 2008
אשד קורקין ישראל 3 נוער 2008
         
שמעון פרלמן ישראל 1 נוער 2009
אור חזות ישראל 1 נוער 2009
ערן גלעד ישראל 1 נוער 2009
אילן ברגינסקי ישראל 1 נוער 2009
הלל אדמוני ישראל 1 נוער 2009
יניב קובלסקי ישראל 1 נוער 2009
גיא בואנו ישראל 1 נערות 2009
הדר ויינשטיין ישראל 1 נערות 2009
יאיר שקד ישראל 2 נוער 2009
אוהד סגיר ישראל 2 נוער 2009
אריאל אנג'ל ישראל 2 נוער 2009
אופק גבאי ישראל 2 נוער 2009
דורון לזנוב ישראל 2 נוער 2009
יוסף צטל ישראל 2 נוער 2009
יונתן אסרף ישראל 2 נוער 2009
דרור נמיר ישראל 2 נוער 2009
איתי אלפסי ישראל 2 נוער 2009
יעל חובב ישראל 2 נערות 2009
שלומית קובלסקי ישראל 2 נערות 2009
שרה הודיה לוונטל ישראל 2 נערות 2009
אורי מיזרוצקי ישראל 3 נוער 2009
אור מורנו ישראל 3 נערות 2009
מיכל דרעי ישראל 3 נערות 2009
נוי אסרף ישראל 3 נערות 2009
הלל שרביט ישראל 3 נערות 2009
רעות שפירא ישראל 3 נערות 2009
שונית ברגסון ישראל 3 נערות 2009
גפן בוקזייגר ישראל 3 נערות 2009
אוראל שרבטוב ישראל 3 נערות 2009
רות אלקיים ישראל 3 נערות 2009
מאיה גרונר ישראל 3 נערות 2009
ירדן חובר ישראל 3 נערות 2009
אידית דיונוב ישראל 3 נערות 2009
עופר מור  ישראל 3 נערות 2009
אנה ליכטנשטיין ישראל 3 נערות 2009
אביה בן חמו ישראל 3 נערות 2009
ורד כהן ישראל 3 נערות 2009
שני פוזאילוב ישראל 3 נערות 2009
עטרת שרבטוב ישראל 3 נערות 2009
עטרה אבלמן ישראל 3 נערות 2009
אילנית קובלסקי ישראל 3 נערות 2009
         
אופק גבאי ישראל 1 נוער 2010
ערן גלעד ישראל 1 נוער 2010
מרדכי מנליס ישראל 1 נוער 2010
אביב אוסטרליץ ישראל 1 נוער 2010
איתי שלו ישראל 1 נוער 2010
שאול נבון ישראל 1 נוער 2010
יעל חובב ישראל 1 נערות 2010
נוי אסרף ישראל 1 נערות 2010
שמעון פרלמן ישראל 2 נוער 2010
אוהד סגיר ישראל 2 נוער 2010
אריאל אנג'ל ישראל 2 נוער 2010
אילן ברגינסקי ישראל 2 נוער 2010
הלל אדמוני ישראל 2 נוער 2010
ברוכי זוסמן ישראל 2 נוער 2010
ערן סגיר ישראל 2 נוער 2010
עמנואל ציפריס ישראל 2 נוער 2010
סרגיי לקטור ישראל 2 נוער 2010
צחי הראל ישראל 2 נוער 2010
אלמוג ברגסון ישראל 2 נערות 2010
גפן בוקזייגר ישראל 2 נערות 2010
מיכל דרעי ישראל 2 נערות 2010
שלומית קובלסקי ישראל 2 נערות 2010
איילה קובלסקי ישראל 2 נערות 2010
רעות שפירא ישראל 2 נערות 2010
אוראל שרבטוב ישראל 2 נערות 2010
מיכל קנדל ישראל 2 נערות 2010
אילנית קובלסקי ישראל 2 נערות 2010
עומר גרשון ישראל 3 נוער 2010
יניר פרש ישראל 3 נוער 2010
ניקיטה ביקוב ישראל 3 נוער 2010
ערן סגיר ישראל 3 נוער 2010
מאור צוקר ישראל 3 נוער 2010
עומרי ואליס ישראל 3 נוער 2010
עדי בן אברהם ישראל 3 נוער 2010
יניב קובלסקי ישראל 3 נוער 2010
יאשה גוטקין ישראל 3 נוער 2010
אלון רוט ישראל 3 נוער 2010
גיא אשורי ישראל 3 נוער 2010
אלי לאופרסווילר ישראל 3 נוער 2010
גייזל שבות ישראל 3 נערות 2010
גיא בואנו ישראל 3 נערות 2010
אידית דיונוב ישראל 3 נערות 2010
טוהר עדיאל ישראל 3 נערות 2010
נעמי לאופרסווילר ישראל 3 נערות 2010
עטרה אבלמן ישראל 3 נערות 2010
שרה קנדל ישראל 3 נערות 2010
רעות שפירא ישראל 3 נערות 2010
פז שחר ישראל 3 נערות 2010
עדן מצוב ישראל 3 נערות 2010
         
אילן ברגינסקי אליפות שגריר קוריאה 1 נוער 2011
אוראל שרבטוב אליפות שגריר קוריאה 2 נערות 2011
איתמר פולמן אליפות שגריר קוריאה 2 נוער 2011
נטע ליכט אליפות שגריר קוריאה 2 נערות 2011
ירון מזרחי אליפות שגריר קוריאה 3 נוער 2011
יוסי רוזיליו אליפות שגריר קוריאה 3 נוער 2011
סרגיי לקטור ישראל 1 נוער 2011
ערן סגיר ישראל 1 נוער 2011
אילן ברגינסקי ישראל 1 נוער 2011
ירון מזרחי ישראל 1 נוער 2011
מונטנה יום טוב ישראל 1 נערות 2011
אהרן דינס ישראל 1 נוער 2011
מרדכי מנליס ישראל 1 נוער 2011
אוראל שרבטוב ישראל 1 נערות 2011
אביה סגיר ישראל 1 נערות 2011
איתמר גלמן ישראל 2 נוער 2011
איתמר פולמן ישראל 2 נוער 2011
איתי שלו ישראל 2 נוער 2011
ברק לוי ישראל 2 נוער 2011
יניר פרש ישראל 2 נוער 2011
עדן כדורי ישראל 2 נוער 2011
נטע ליכט ישראל 2 נערות 2011
יעל ברסלבסקי ישראל 2 נערות 2011
שונית ברגסון ישראל 2 נערות 2011
נוי אסרף ישראל 2 נערות 2011
שלי אמבר ישראל 2 נערות 2011
שיראל גיל אמויאל ישראל 2 נערות 2011
יובל אליאס ישראל 3 נוער 2011
יוסי רוזיליו ישראל 3 נוער 2011
רן סויסה ישראל 3 נוער 2011
מאור צוקר ישראל 3 נוער 2011
דוד ספקטור ישראל 3 נוער 2011
ישראל אנקווה ישראל 3 נוער 2011
אייל מובשוביץ ישראל 3 נוער 2011
צחי הראל ישראל 3 נוער 2011
מיכאל נוחם חביבי ישראל 3 נוער 2011
אפיק כהן ישראל 3 נוער 2011
דרור נמיר ישראל 3 נוער 2011
גיא בואנו ישראל 3 נערות 2011
רות אלקיים ישראל 3 נערות 2011
שרה הודיה לבנטל ישראל 3 נערות 2011
מעוז שרבטוב ישראל 3 נערות 2011
פז שחר ישראל 3 נערות 2011
אופק לוי ישראל 3 נערות 2011
שרה בן אהרן ישראל 3 נערות 2011
נעמי לאופרסווילר ישראל 3 נערות 2011
         
ניקיטה ביקוב אליפות ישראל הבינלאומית 3 נוער 2012
איתמר גלמן אליפות ישראל הבינלאומית 3 נוער 2012
דן זריהן אליפות ישראל הבינלאומית 3 נוער 2012
ניקיטה ביקוב ישראל 1 נוער 2012
שלומי מעתוק ישראל 1 נוער 2012
עידן ראובני ישראל 1 נוער 2012
נטע ליכט ישראל 1 נערות 2012
סרגיי לקטור ישראל 2 נוער 2012
אפיק כהן ישראל 2 נוער 2012
דוד פייויליס ישראל 2 נוער 2012
אורי תירוש ישראל 2 נוער 2012
גיא אשורי ישראל 2 נוער 2012
אופק לוי ישראל 2 נערות 2012
מונטנה יום טוב ישראל 2 נערות 2012
עדן מנשה ישראל 2 נערות 2012
נחמן דנה ישראל 2 נוער 2012
יונתן גוטקין ישראל 2 נוער 2012
רן סויסה ישראל 3 נוער 2012
אייל מובשוביץ ישראל 3 נוער 2012
אביה ימין ישראל 3 נוער 2012
איתמר גלמן ישראל 3 נוער 2012
עדן כדורי ישראל 3 נוער 2012
ידידיה לדרר ישראל 3 נוער 2012
יניר פרש ישראל 3 נוער 2012
סטס נזרוב ישראל 3 נוער 2012
עדן קסנטיני ישראל 3 נוער 2012
יעל ברסלבסקי ישראל 3 נערות 2012
צופיה אהרן ישראל 3 נערות 2012
שונית ברגסון ישראל 3 נערות 2012
שחר פז ישראל 3 נערות 2012
שרון וולך ישראל 3 נערות 2012
גבריאל בועזיז אליפות היחידה לספורט הישגי 2 נוער 2012
         
ערן סגיר אליפות ישראל הבינלאומית 1 נוער 2013
אייל מובשוביץ אליפות ישראל הבינלאומית 2 נוער 2013
דוד פיווליס אליפות ישראל הבינלאומית 2 נוער 2013
איתמר גלמן אליפות ישראל הבינלאומית 3 נוער 2013
איתי שלו אליפות ישראל הבינלאומית 3 נוער 2013
עידן ראובני אליפות ישראל הבינלאומית 3 נוער 2013
אופק לוי ישראל 1 נערות 2013
ניקיטה ביקוב ישראל 1 נוער 2013
יונתן לוי ישראל 1 נוער 2013
אסף סעתי ישראל 1 נוער 2013
גל בן אבי ישראל 1 נוער 2013
ינון בן עמרם ישראל 1 נוער 2013
גבריאל בועזיז ישראל 2 נוער 2013
נטע ליכט ישראל 2 נערות 2013
שחר פז ישראל 2 נערות 2013
נועם לובטון ישראל 2 נערות 2013
איתמר גלמן ישראל 2 נוער 2013
שלומי מעתוק ישראל 2 נוער 2013
עדן מנשה ישראל 3 נערות 2013
מישל שירלמן ישראל 3 נערות 2013
אסנת לוי ישראל 3 נערות 2013
שרה בן אהרן ישראל 3 נערות 2013
רוני סאמי ישראל 3 נערות 2013
אסיף לארי ישראל 3 נוער 2013
יהושע היילי ישראל 3 נוער 2013
אבינועם רוק ישראל 3 נוער 2013
כפיר קיסרי ישראל 3 נוער 2013
סטאס נזרוב ישראל 3 נוער 2013
יוחנן טלקאר ישראל 3 נוער 2013
אורי פדידה ישראל 3 נוער 2013
גולן מאיירס ישראל 3 נוער 2013
איתמר פולמן ישראל 3 נוער 2013
גיא אשורי ישראל 3 נוער 2013
נירן סער ישראל 3 נוער 2013
לירון נחמה ישראל 3 נוער 2013
ערן סגיר ישראל 3 נוער 2013
אהרן רוז ישראל 3 נוער 2013
נטע ליכט ישראל - טכנית 1 נערות 2013
         
מונטנה יום טוב אליפות ישראל הבינלאומית 3 נערות 2014
שרה בן אהרן שגריר קוריאה 3 נערות 2014
שרה אבדלוב ישראל 1 נערות 2014
מיכאל לאופרסווילר ישראל 1 נוער 2014
נעם סגל ישראל 2 נוער 2014
יהושע היילי ישראל 2 נוער 2014
נירן סער ישראל 2 נוער 2014
ריימן ניר רחמים ישראל 2 נוער 2014
נדב הירשפלד ישראל 2 נוער 2014
יובל לוי ישראל 2 נערות 2014
אור מישאל ישראל 2 נערות 2014
יעל צוגמן ישראל 2 נערות 2014
קורן ווזוביץ ישראל 3 נוער 2014
יונתן לוי ישראל 3 נוער 2014
בארי וידר ישראל 3 נוער 2014
נדב מדלל ישראל 3 נוער 2014
בן ציון בן יוסף ישראל 3 נוער 2014
סטאס נזרוב ישראל 3 נוער 2014
עומר כהן ישראל 3 נוער 2014
רוי יוסיפון ישראל 3 נוער 2014
אופק לוי ישראל 3 נערות 2014
שרה בן אהרן ישראל 3 נערות 2014
שחר זילברמן ישראל 3 נערות 2014
נטע ליכט ישראל - טכנית 1 נערות 2014
         
חנן סויסה אליפות ישראל הבינלאומית 1 נוער 2015
יאסיני עבדלגאני אליפות ישראל הבינלאומית 2 נוער 2015
שירה דוידי אליפות ישראל הבינלאומית 2 נערות 2015
יאסיני מוחמד אליפות ישראל הבינלאומית 3 נוער 2015
איתי שרמן אליפות ישראל הבינלאומית 3 נוער 2015
רוי יוסיפון אליפות ישראל הבינלאומית 3 נוער 2015
עינת יפרח אליפות ישראל הבינלאומית 3 נערות 2015
שרה אבדלוב ישראל 1 נערות 2015
אודליה בועזיז ישראל 1 נערות 2015
נעם סגל ישראל 2 נוער 2015
גל ציטרום ישראל 2 נוער 2015
יונתן לוי ישראל 2 נוער 2015
אליאב שליידר ישראל 2 נוער 2015
אור מעלומי ישראל 2 נערות 2015
נעמי חובב ישראל 2 נערות 2015
ינטל זיתון ישראל 2 נערות 2015
הילה פלד ישראל 2 נערות 2015
יעל צוגמן ישראל 3 נערות 2015
יהושע היילי ישראל 3 נוער 2015
אלון  לאופר ישראל 3 נוער 2015
יונתן פרקלסקי ישראל 3 נוער 2015
נחמן בן חמו ישראל 3 נוער 2015
נדב מדלל ישראל 3 נוער 2015
אברהים עליאן ישראל 3 נוער 2015
         
חנן סויסה אליפות ישראל הבינלאומית 1 נוער 2016
עינת יפרח אליפות ישראל הבינלאומית 3 נערות 2016
יולי סמורי אליפות ישראל הבינלאומית 3 נערות 2016
רוני סאמי אליפות ישראל הבינלאומית 3 נערות 2016
יונתן לוי אליפות ישראל הבינלאומית 3 נוער 2016
מתן בן שימול אליפות ישראל הבינלאומית 3 נוער 2016
יונתן לוי ישראל 1 נוער 2016
יהודה נאימרק ישראל 1 נוער 2016
דוד ברקשוילי ישראל 1 נוער 2016
ריף מזרחי ישראל 1 נוער 2016
אביעד אגם עומר ישראל 1 נוער 2016
איתי שרמן ישראל 1 נוער 2016
טדי סוקולוב ישראל 1 נוער 2016
חנן סויסה ישראל 1 נוער 2016
נעה בקר ישראל 1 נערות 2016
מתן מיימרן ישראל 2 נוער 2016
אביאל ירושלמי ישראל 2 נוער 2016
עדי נרגסי ישראל 2 נוער 2016
שי ארד ישראל 2 נוער 2016
דוד אנדרוטשק ישראל 2 נוער 2016
עינת יפרח ישראל 2 נערות 2016
שרית רחמני ישראל 2 נערות 2016
יונתן פרקלסקי ישראל 3 נוער 2016
ענר סגל ישראל 3 נוער 2016
אילון כהן ישראל 3 נוער 2016
נתנאל רז לוי ישראל 3 נוער 2016
דוד בלקלב ישראל 3 נוער 2016
בר חיים גרשוני ישראל 3 נוער 2016
דביר ברהום ישראל 3 נוער 2016
רועי תובל ישראל 3 נוער 2016
יולי סמורי ישראל 3 נערות 2016
אסתר נאימרק ישראל 3 נערות 2016
טל צביקר ישראל 3 נערות 2016
רוני סאמי ישראל 3 נערות 2016
אלון לאופר ישראל 5 נוער 2016
הראל קאופמן ישראל 5 נוער 2016
יהושע שרף ישראל 5 נוער 2016
נדב מדלל ישראל 5 נוער 2016
         
יונתן לוי ישראל 1 נוער 2017
אילון כהן ישראל 1 נוער 2017
דוד ברקשוילי ישראל 1 נוער 2017
עינת יפרח ישראל 1 נערות 2017
יולי סמורי ישראל 1 נערות 2017
יוסף חיים אברהם ישראל 1 נוער 2017
אביעד אגם עומר ישראל 1 נוער 2017
שחר רגב ישראל 1 נוער 2017
טדי סוקולוב ישראל 1 נוער 2017
חנן סויסה ישראל 1 נוער 2017
לידור יצקן ישראל 1 נוער 2017
יעל בהט ישראל 1 נערות 2017
מעיין פיצברג ישראל 1 נערות 2017
נילי נחם ישראל 1 נערות 2017
אליאב שליידר ישראל 2 נוער 2017
מתן מיימרן ישראל 2 נוער 2017
נתנאל רז לוי ישראל 2 נוער 2017
טל צביקר ישראל 2 נערות 2017
נעה בקר ישראל 2 נערות 2017
אדי נלבנדיאן ישראל 2 נוער 2017
אביחי סימן טוב ישראל 2 נוער 2017
ארזי שחק ישראל 2 נוער 2017
דוד לדזינסקי ישראל 2 נוער 2017
נדב מדלל ישראל 2 נוער 2017
דוד אנדרוטשק ישראל 2 נוער 2017
סלעית קטן ישראל 2 נערות 2017
ליאור ווזוביץ ישראל 2 נערות 2017
הדסה רצון ישראל 2 נערות 2017
הדס גולדשטיין ישראל 2 נערות 2017
הלל טורובסקי ישראל 2 נערות 2017
אליאל חן ישראל 3 נוער 2017
ניב זאבי ישראל 3 נוער 2017
אליאור צביקר ישראל 3 נערות 2017
אסתר נאימרק ישראל 3 נערות 2017
אביעד מנסורי ישראל 3 נוער 2017
עדי נרגסי ישראל 3 נוער 2017
מאור אברהם ישראל 3 נוער 2017
אלון ירדני ישראל 3 נוער 2017
אליהו רחמני ישראל 3 נוער 2017
נעם לוי ישראל 3 נוער 2017
אליהו נאהורי ישראל 3 נוער 2017
שגיא עמיאל ישראל 3 נוער 2017
איתן טחן ישראל 3 נוער 2017
יהודה נאימרק ישראל 3 נוער 2017
שירה פנינה וולך ישראל 3 נערות 2017
יהושע שרף ישראל 5 נוער 2017
יוסף שרף ישראל 5 נוער 2017
איתי שרמן ישראל 5 נוער 2017
אורי אגאי ישראל 5 נוער 2017
נתנאל רז לוי ישראל הבינלאומית 2 נוער  2017
חנן סויסה ישראל הבינלאומית 3 נוער  2017
טדי סוקולוב ישראל הבינלאומית 3 נוער  2017
אליאב שליידר ישראל הבינלאומית 3 נוער  2017
יונתן לוי ישראל הבינלאומית 3 נוער  2017
עינת יפרח ישראל הבינלאומית 3 נערות 2017
יולי סמורי ישראל הבינלאומית 3 נערות 2017
ניב זאבי ישראל הבינלאומית 5 נוער  2017
אביעד אגם עומר ישראל הבינלאומית 5 נוער  2017
נעה בקר ישראל הבינלאומית 5 נערות 2017
אילון כהן ישראל הבינלאומית 5 נוער  2017
שי ארד ישראל הבינלאומית 5 נוער  2017
         
עינת יפרח ישראל 1 נערות 2018
איילת בלום ישראל 1 נערות 2018
מעיין פיצברג ישראל 1 נערות 2018
שירה פנינה וולך ישראל 1 נערות 2018
נילי נחם ישראל 1 נערות 2018
טליה הדד ישראל 1 נערות 2018
אביעד מנסורי ישראל 1 נוער 2018
אדווארד נלבנדיאן ישראל 1 נוער 2018
איתי שרמן ישראל 1 נוער 2018
דניאל שמש ישראל 1 נוער 2018
נתנאל רז לוי ישראל 1 נוער 2018
חנן סויסה ישראל 1 נוער 2018
דוד אנדרוטשק ישראל 1 נוער 2018
אליאור צביקר ישראל 2 נערות 2018
יולי סמורי ישראל 2 נערות 2018
סלעית קטן ישראל 2 נערות 2018
אביעד אגם אריאל ישראל 2 נוער 2018
מיכאל פז ישראל 2 נוער 2018
גילי רחמני ישראל 2 נוער 2018
זידאן סלטאן ישראל 2 נוער 2018
עידו דיליאן ישראל 2 נוער 2018
אושר צרפתי ישראל 2 נוער 2018
ניב זאבי ישראל 2 נוער 2018
דוד בריקשוילי ישראל 2 נוער 2018
אנה דוידוביץ ישראל 3 נערות 2018
מעיין אלמוג ישראל 3 נערות 2018
יעל בהט ישראל 3 נערות 2018
מתן בן שימול ישראל 3 נוער 2018
יניב רובין ישראל 3 נוער 2018
עדי נרגסי ישראל 3 נוער 2018
רגב שחר ישראל 3 נוער 2018
נעם לוי ישראל 3 נוער 2018
סתיו סלע ישראל 3 נוער 2018
דור פרץ ישראל 3 נוער 2018
דוד בן יהודה ישראל 5 נוער 2018
נתנאל אברהם ישראל 5 נוער 2018
עידו אריאל ישראל 5 נוער 2018
מואמן אמן ישראל 5 נוער 2018
תאי יערון ישראל 5 נוער 2018
יונתן כהן ישראל 5 נוער 2018
יוסף שרף ישראל 5 נוער 2018
מאור דנגור ישראל 5 נוער 2018
ארז דור ישראל 5 נוער 2018
דוד מרגולין ישראל 5 נוער 2018
טל צביקר ישראל 5 נערות 2018
...........................................................................................................................................................................................................................
מועדון טאקוונדו אחי יהודה כל הזכויות שמורות לאבי כדורי טל. 052-2864422
עיצוב ובנית האתר סטודיו לויז דיזיין