הישגים לאומיים של ספורטאי המועדון - בוגרים

שם הספורטאי  אליפות דירוג גיל עונה
  אבי כדורי ישראל 2 בוגרים 1986
           
אבי כדורי ישראל 1 בוגרים 1987
           
אבי כדורי ישראל 1 בוגרים 1989
           
אבי כדורי ישראל 1 בוגרים 1990
           
אבי כדורי ישראל 1 בוגרים 1991
           
אבי כדורי ישראל 2 בוגרים 1992
           
אייל שמש ישראל 1 בוגרים 1993
אורן לוי ישראל 1 בוגרים 1993
אילת  אלבלדס ישראל 1 בוגרות 1993
בועז אסולין ישראל 3 בוגרים 1993
           
אייל שמש ישראל 1 בוגרים 1994
אילת  אלבלדס ישראל 1 בוגרות 1994
מאיה מונטיליו ישראל 1 בוגרות 1994
דפנה אלמוג ישראל 1 בוגרות 1994
           
תומר אלמוג ישראל 1 בוגרים 1995
אייל שמש ישראל 1 בוגרים 1995
אילת  אלבלדס ישראל 1 בוגרות 1995
נעה שמידע ישראל 1 בוגרות 1995
מוטי אדרי ישראל 1 בוגרים 1995
חיים והב ישראל 1 בוגרים 1995
מאיה מונטיליו ישראל 1 בוגרות 1995
דפנה אלמוג ישראל 1 בוגרות 1995
אורן לוי ישראל 2 בוגרים 1995
           
תומר אלמוג ישראל 1 בוגרים 1996
אייל שמש ישראל 1 בוגרים 1996
אילת  אלבלדס ישראל 1 בוגרות 1996
נעה שמידע ישראל 1 בוגרים 1996
בועז אסולין ישראל 1 בוגרים 1996
חיים והב ישראל 1 בוגרים 1996
מאיה מונטיליו ישראל 1 בוגרות 1996
דפנה אלמוג ישראל 1 בוגרות 1996
מוטי אדרי ישראל 2 בוגרים 1996
אורן לוי ישראל 2 בוגרים 1996
ג'ון מייסטר ישראל 3 בוגרים 1996
           
תומר אלמוג ירושלים 1 בוגרים 1997
אייל שמש ירושלים 1 בוגרים 1997
אילת  אלבלדס ירושלים 1 בוגרות 1997
נעה שמידע ירושלים 1 בוגרות 1997
רענן שנהב ירושלים 1 בוגרים 1997
חיים והב ירושלים 1 בוגרים 1997
אנה גלבוע ירושלים 2 בוגרות 1997
אבי קרן ירושלים 2 בוגרים 1997
מירה קורצקי ירושלים 3 בוגרות 1997
דפנה אלמוג ירושלים 3 בוגרות 1997
עומר צמח ירושלים 3 בוגרים 1997
           
תומר אלמוג ירושלים 1 בוגרים 1997
אייל שמש ירושלים 1 בוגרים 1997
ניר מוריה ירושלים 1 בוגרים 1997
רוני פרנסיס ירושלים 1 בוגרים 1997
נעה שמידע ירושלים 1 בוגרות 1997
אושר דלל ירושלים 1 בוגרים 1997
נעה שמידע מכביה 1 בוגרות 1997
אייל שמש מכביה 1 בוגרים 1997
תומר אלמוג מכביה 1 בוגרים 1997
נעה שמידע ישראל - ספרד 1 בוגרות 1997
           
נעה שמידע ישראל 1 בוגרות 1998
אייל שמש ישראל 1 בוגרים 1998
תומר אלמוג ישראל 1 בוגרים 1998
אילת  אלבלדס ישראל 1 בוגרות 1998
מירה קורצקי ישראל 3 בוגרות 1998
דפנה אלמוג ישראל 3 בוגרות 1998
אנה גלבוע ישראל 3 בוגרות 1998
           
ארז דרעי ישראל 1 בוגרים 1999
אייל שמש ישראל 1 בוגרים 1999
אושר דלל ישראל 1 בוגרים 1999
תומר אלמוג  ישראל 1 בוגרים 1999
ענת סדן  ישראל 1 בוגרות 1999
אולגה בייקין ישראל 1 בוגרות 1999
טלי טרבולוס ישראל 1 בוגרות 1999
יעל קרן ישראל 2 בוגרות 1999
רחל קרן ישראל 2 בוגרות 1999
יניב שבח ישראל 3 בוגרים 1999
           
ארז דרעי ישראל 1 בוגרים 2000
טל מוריה ישראל 1 בוגרים 2000
כרמית מזרחי ישראל 1 בוגרות 2000
אילת  אלבלדס ישראל 1 בוגרות 2000
קובי מיכאלי ישראל 2 בוגרים 2000
אנה גלבוע ישראל 2 בוגרות 2000
אבי קרן ישראל 3 בוגרים 2000
מיכל ערמי ישראל 3 בוגרות 2000
רחל קרן ישראל 3 בוגרות 2000
           
נעה שמידע ישראל 1 בוגרות 2001
אילת  אלבלדס ישראל 1 בוגרות 2001
ניר מוריה ישראל 1 בוגרים 2001
כרמית מזרחי ישראל 2 בוגרות 2001
טל מוריה ישראל 2 בוגרים 2001
ארז דרעי ישראל 3 בוגרים 2001
קובי מיכאלי ישראל 3 בוגרים 2001
שרון מונהייט ישראל 3 בוגרות 2001
יניב שבח ישראל 3 בוגרים 2001
           
ארז דרעי ישראל 1 בוגרים 2002
יחיעם שרעבי ישראל 1 בוגרים 2002
מישקה ברבי ישראל 1 בוגרות 2002
כרמית מזרחי ישראל 2 בוגרות 2002
           
יחיעם שרעבי ישראל 1 בוגרים 2003
אסף בן שימול ישראל 1 בוגרים 2003
ערן אינהורן ישראל 1 בוגרים 2003
נועה שמידע ישראל 1 בוגרות 2003
ארז דרעי ישראל 2 בוגרים 2003
טל מוריה ישראל 2 בוגרים 2003
אושר דלל ישראל 2 בוגרים 2003
אחיה דוידי ישראל 2 בוגרים 2003
כרמית מזרחי ישראל 2 בוגרות 2003
מישקה ברבי ישראל 2 בוגרות 2003
אודי כהן ישראל 3 בוגרים 2003
יהודה וענונו ישראל 3 בוגרים 2003
שי פירו ישראל 3 בוגרים 2003
אילת אלבלדס ישראל 3 בוגרות 2003
שרון מונהייט ישראל 3 בוגרות 2003
בת אל גטרר ירושלים הבינלאומית 1 בוגרות 2003
מיכל טרבולוס ירושלים הבינלאומית 2 בוגרות 2003
נעה שמידע ירושלים הבינלאומית 3 בוגרות 2003
טל סויסה ירושלים הבינלאומית 3 בוגרים 2003
           
נועה שמידע ישראל 1 בוגרות 2004
יחיעם שרעבי ישראל 1 בוגרים 2004
קיוריקיאן יוסי ישראל 1 בוגרים 2004
קותי אוליאל ישראל 2 בוגרים 2004
גליה אוזרוב ישראל 2 בוגרים 2004
מרק ברגינסקי ישראל 3 בוגרים 2004
מיכאל דרמון ישראל 3 בוגרים 2004
אודי כהן ישראל 3 בוגרים 2004
קובי מיכאלי ישראל 3 בוגרים 2004
שירן לביא ישראל 3 בוגרות 2004
כרמית מזרחי ישראל 3 בוגרות 2004
יחיעם שרעבי ירושלים הבינלאומית 1 בוגרים 2004
מיכל טרבולוס ירושלים הבינלאומית 1 בוגרות 2004
בת אל גטרר ירושלים הבינלאומית 2 בוגרות 2004
ענבל ציוני ירושלים הבינלאומית 2 בוגרות 2004
יקיר בן מוחה ירושלים הבינלאומית 2 בוגרים 2004
יוני בן אהרן ירושלים הבינלאומית 3 בוגרים 2004
בן ברודי ירושלים הבינלאומית 3 בוגרים 2004
יהודה וענונו ירושלים הבינלאומית 3 בוגרים 2004
נטע וייס ירושלים הבינלאומית 3 בוגרות 2004
           
יחיעם שרעבי ישראל 1 בוגרים 2005
שירן לביא ישראל 1 בוגרות 2005
יערה סעדיה ישראל 1 בוגרות 2005
אלון זיו ישראל 2 בוגרים 2005
אודי כהן ישראל 2 בוגרים 2005
גיא פירו ישראל 2 בוגרים 2005
גליה אוזרוב ישראל 2 בוגרות 2005
מיכל טרבולוס ישראל 2 בוגרות 2005
מיכאל דרמון ישראל 3 בוגרים 2005
אילת אלבלדס ישראל 3 בוגרות 2005
יחיעם שרעבי ירושלים הבינלאומית 1 בוגרים 2005
בת אל גטרר ירושלים הבינלאומית 2 בוגרות 2005
יוני בן אהרן ירושלים הבינלאומית 2 בוגרים 2005
שירן לביא ירושלים הבינלאומית 2 בוגרות 2005
כרמית מזרחי ירושלים הבינלאומית 3 בוגרות 2005
נעם חזות ירושלים הבינלאומית 3 בוגרות 2005
           
יחיעם שרעבי ישראל 1 בוגרים 2006
בת אל גטרר ישראל 1 בוגרות 2006
גליה אוזרוב ישראל 1 בוגרות 2006
דניאלה קנדל ישראל 1 בוגרות 2006
בן ברודי ישראל 2 בוגרים 2006
ג'וני גולאייב ישראל 2 בוגרים 2006
כרמית מזרחי ישראל 2 בוגרות 2006
רותם גבאי ישראל 2 בוגרות 2006
עדי תורג'מן ישראל 2 בוגרות 2006
אילת אלבלדס ישראל 2 בוגרות 2006
אלון זיו ישראל 3 בוגרים 2006
גידי סומר ישראל 3 בוגרים 2006
אורן ספקטור ישראל 3 בוגרים 2006
מרק ברגינסקי ישראל 3 בוגרים 2006
יובל כהן ישראל 3 בוגרים 2006
בושמת הדר ישראל 3 בוגרות 2006
יערה סעדיה ישראל 3 בוגרות 2006
ניצן מס ישראל 3 בוגרות 2006
נטע וייס ישראל 3 בוגרות 2006
ויקי מזרחי ישראל 3 בוגרות 2006
יחיעם שרעבי ירושלים הבינלאומית 1 בוגרים 2006
ספיר צברי ירושלים הבינלאומית 2 בוגרות 2006
שירן לביא ירושלים הבינלאומית 2 בוגרות 2006
בת אל גטרר ירושלים הבינלאומית 3 בוגרות 2006
           
יוני בן אהרן ישראל 1 בוגרים 2007
אלון זיו ישראל 1 בוגרים 2007
יחיעם שרעבי ישראל 1 בוגרים 2007
בת אל גטרר ישראל 1 בוגרות 2007
נעם חזות ישראל 1 בוגרות 2007
שירן לביא ישראל 1 בוגרות 2007
שלום חייט ישראל 2 בוגרים 2007
אדם סגיר ישראל 2 בוגרים 2007
בן ברודי ישראל 2 בוגרים 2007
מיכל הירשברג ישראל 2 בוגרות 2007
נעמה הנדל ישראל 2 בוגרות 2007
כרמית מזרחי ישראל 2 בוגרות 2007
אילת אלבלדס ישראל 2 בוגרות 2007
עדי תורג'מן ישראל 2 בוגרות 2007
דניאלה קנדל ישראל 2 בוגרות 2007
אודליה אמיר ישראל 3 בוגרות 2007
ויקי מזרחי ישראל 3 בוגרות 2007
עדי שוחט ישראל 3 בוגרות 2007
אליה אסייג ישראל 3 בוגרות 2007
גיא שמעון ישראל 3 בוגרים 2007
דוד בן הרוש ישראל 3 בוגרים 2007
קלאודיו באסו ישראל 2 ווטראנים 2007
סרגיי לקטור ישראל 3 ווטראנים 2007
בת אל גטרר ירושלים הבינלאומית 1 בוגרות 2007
יוני בן אהרן ירושלים הבינלאומית 1 בוגרים 2007
יחיעם שרעבי ירושלים הבינלאומית 1 בוגרים 2007
דניאלה קנדל ירושלים הבינלאומית 2 בוגרות 2007
שירן לביא ירושלים הבינלאומית 2 בוגרות 2007
סרגיי לקטור ירושלים הבינלאומית 3 בוגרים 2007
           
אלון זיו ישראל 1 בוגרים 2008
יחיעם שרעבי ישראל 1 בוגרים 2008
יוני בן אהרן ישראל 1 בוגרים 2008
ספיר צברי ישראל 1 בוגרות 2008
בת אל גטרר ישראל 1 בוגרות 2008
שירן לביא ישראל 1 בוגרות 2008
דניאלה קנדל ישראל 1 בוגרות 2008
נתנאל ששון ישראל 2 בוגרים 2008
גיא שמעון ישראל 2 בוגרים 2008
סרגיי לקטור ישראל 2 בוגרים 2008
עדי תורג'מן ישראל 2 בוגרות 2008
מעיין איתן ישראל 2 בוגרות 2008
מיכל ראשי ישראל 2 בוגרות 2008
עדי זליג ישראל 3 בוגרים 2008
אברהם גרינשטיין ישראל 3 בוגרים 2008
זוהרוב קיוריקיאן ישראל 3 בוגרים 2008
כרמית מזרחי ישראל 3 בוגרות 2008
אנה גלבוע ישראל 3 בוגרות 2008
אליאל בלום ישראל 3 בוגרות 2008
ויקי מזרחי  ישראל 3 בוגרות 2008
אילת אלבלדס ישראל 3 בוגרות 2008
סרגיי לקטור ישראל 1 ווטראנים 2008
אילת קרני ישראל 1 ווטראניות 2008
ויקטור יפיחוב ישראל 2 ווטראנים 2008
קלאודיו באסו ישראל 3 ווטראנים 2008
שני פוזאילוב ירושלים הבינלאומית 1 בוגרות  2008
אדם סגיר ירושלים הבינלאומית 1 בוגרים 2008
בת אל גטרר ירושלים הבינלאומית 2 בוגרות  2008
ניצן אפרמיאן ירושלים הבינלאומית 2 בוגרים 2008
ספיר צברי ירושלים הבינלאומית 3 בוגרות  2008
הדר ויינשטיין ירושלים הבינלאומית 3 בוגרות  2008
מיכל אלירז ירושלים הבינלאומית 3 בוגרות  2008
מוטי לוגסי ירושלים הבינלאומית 3 בוגרים 2008
יוני בן אהרן ירושלים הבינלאומית 3 בוגרים 2008
שלום חייט ירושלים הבינלאומית 3 בוגרים 2008
           
מוטי לוגסי ישראל 1 בוגרים 2009
אדם סגיר ישראל 1 בוגרים 2009
סרגיי לקטור ישראל 1 בוגרים 2009
ספיר צברי ישראל 1 בוגרות  2009
בת אל גטרר ישראל 1 בוגרות  2009
תפילה אהרן ישראל 1 בוגרות  2009
שירן לביא ישראל 1 בוגרות  2009
אילת אלבלדס ישראל 1 בוגרות  2009
יוני בן אהרן ישראל 2 בוגרים 2009
מיכל אלירז ישראל 2 בוגרות  2009
מיכל הירשברג ישראל 2 בוגרות  2009
אוהד סגיר ישראל 3 בוגרים 2009
אשד קורקין ישראל 3 בוגרים 2009
גלעד בן אליהו ישראל 3 בוגרים 2009
אנה גלבוע ישראל 3 בוגרות  2009
כרמית מזרחי ישראל 3 בוגרות  2009
אודליה אמיר ישראל 3 בוגרות  2009
קמה שחם ישראל 3 בוגרות  2009
דניאלה קנדל ישראל 3 בוגרות  2009
אנה אורסו ישראל 1 ווטראניות 2009
שפי גור ארי ישראל 1 ווטראנים 2009
סרגיי לקטור ישראל 3 ווטראנים 2009
ספיר צברי מכביה ה18 1 בוגרות 2009
בן ברודי מכביה ה18 2 בוגרים 2009
דניאלה קנדל מכביה ה18 3 בוגרות 2009
אדם סגיר ישראל עד גיל 21 1 בוגרים 2009
בן ברודי ישראל עד גיל 21 1 בוגרים 2009
מור עופר ישראל עד גיל 21 1 בוגרות 2009
הדר ויינשטיין ישראל עד גיל 21 1 בוגרות 2009
דניאלה קנדל ישראל עד גיל 21 1 בוגרות 2009
מוטי לוגסי ישראל עד גיל 21 2 בוגרים 2009
גיא שמעון ישראל עד גיל 21 2 בוגרים 2009
ספיר צברי ישראל עד גיל 21 2 בוגרות 2009
שני פוזאילוב ישראל עד גיל 21 2 בוגרות 2009
שמעון פרלמן ישראל עד גיל 21 3 בוגרים 2009
אוהד סגיר ישראל עד גיל 21 3 בוגרים 2009
שלומי שזו ישראל עד גיל 21 3 בוגרים 2009
יבגני טרסוב ישראל עד גיל 21 3 בוגרים 2009
בת אל גטרר ישראל עד גיל 21 3 בוגרות 2009
           
אילן ברגינסקי ישראל 1 בוגרים 2010
מור עופר ישראל 1 בוגרות 2010
ספיר צברי ישראל 1 בוגרות 2010
בת אל גטרר ישראל 1 בוגרות 2010
שירן לביא ישראל 1 בוגרות 2010
אור מורנו ישראל 2 בוגרות 2010
דניאלה קנדל ישראל 2 בוגרות 2010
הדר ויינשטיין ישראל 2 בוגרות 2010
מורן רוזנברג ישראל 2 בוגרות 2010
אשד קורקין ישראל 2 בוגרים 2010
סרגיי לקטור ישראל 2 בוגרים 2010
שפי גור ארי ישראל 2 בוגרים 2010
אריאל אנג'ל ישראל 2 בוגרים 2010
אפרים פיטרמן ישראל 3 בוגרים 2010
חן בדיחי ישראל 3 בוגרות 2010
מיכל הירשברג ישראל 3 בוגרות 2010
עמיחי טולדנו אליפות ישראל 1 ווטרנים 2010
אנה אורסו אליפות ישראל 1 ווטרניות 2010
מונטי רוסמן אליפות ישראל 2 ווטרניות 2010
סלבה מיכלקי אליפות ישראל 2 ווטרנים 2010
חיים לוי אליפות ישראל 3 ווטרנים 2010
אור חזות ישראל עד גיל 21 1 בוגרים 2010
גיא שמעון ישראל עד גיל 21 1 בוגרים 2010
שלומי שזו ישראל עד גיל 21 1 בוגרים 2010
אופק גבאי  ישראל עד גיל 21 1 בוגרים 2010
עופר מור ישראל עד גיל 21 1 בוגרות 2010
איהב עליאן ישראל עד גיל 21 2 בוגרים 2010
הדר ויינשטיין ישראל עד גיל 21 2 בוגרות 2010
אביטל בלום ישראל עד גיל 21 3 בוגרות 2010
ערן גלעד ישראל עד גיל 21 3 בוגרים 2010
           
בת אל גטרר ירושלים הבינלאומית 2 בוגרים 2011
אדם סגיר ירושלים הבינלאומית 3 בוגרות 2011
אדם סגיר ישראל 1 בוגרים 2011
ערן גלעד ישראל 1 בוגרים 2011
שלום חייט ישראל 1 בוגרים 2011
מור עופר ישראל 1 בוגרות 2011
שירן לביא ישראל 1 בוגרות 2011
לימור מזרחי ישראל 2 בוגרות 2011
הדר וינשטיין ישראל 2 בוגרות 2011
מורן רוזנברג ישראל 2 בוגרות 2011
יוני בן אהרן ישראל 2 בוגרים 2011
ספיר צברי ישראל 2 בוגרות 2011
יאיר כמכאג'י ישראל 3 בוגרים 2011
שלומי שזו ישראל 3 בוגרים 2011
מיכל הירשברג ישראל 3 בוגרות 2011
אור חזות ישראל 3 בוגרים 2011
מוטי לוגסי ישראל 3 בוגרים 2011
גיא שמעון ישראל 3 בוגרים 2011
אילת אלבלדס ישראל 3 בוגרות 2011
אילן ברגינסקי ישראל עד גיל 21 1 בוגרים 2012
ערן גלעד ישראל עד גיל 21 1 בוגרים 2011
מוטי לוגסי ישראל עד גיל 21 2 בוגרים 2011
הדר וינשטיין ישראל עד גיל 21 2 בוגרות 2011
מור עופר ישראל עד גיל 21 2 בוגרות 2011
אור חזות ישראל עד גיל 21 3 בוגרים 2011
שלומי שזו ישראל עד גיל 21 3 בוגרים 2011
אהרן דינס ישראל עד גיל 21 3 בוגרים 2011
אייל מובשוביץ ישראל עד גיל 21 3 בוגרים 2011
מאור צוקר ישראל עד גיל 21 3 בוגרים 2011
           
אילן ברגינסקי ישראל הבינלאומית 2 בוגרים 2012
דניאלה קנדל ישראל הבינלאומית 2 בוגרות 2012
מור עופר ישראל הבינלאומית 3 בוגרות 2012
מוטי לוגסי ישראל 1 בוגרים 2012
אילן ברגינסקי ישראל 1 בוגרים 2012
בת אל גטרר ישראל 1 בוגרות 2012
דניאלה קנדל ישראל 1 בוגרות 2012
גיא שמעון ישראל 2 בוגרים 2012
ערן גלעד ישראל 2 בוגרים 2012
מור עופר ישראל 2 בוגרות 2012
יהב מלכה ישראל 2 בוגרות 2012
שירן לביא ישראל 2 בוגרות 2012
אור חזות ישראל 3 בוגרים 2012
אדם סגיר ישראל 3 בוגרים 2012
איהב עליאן ישראל 3 בוגרים 2012
אילן ברגינסקי ישראל עד גיל 21 1 2012
מוטי לוגסי ישראל עד גיל 21 1 2012
ארז שמיע ישראל עד גיל 21 1 2012
מור עופר ישראל עד גיל 21 1 2012
אופק לוי ישראל עד גיל 21 1 2012
שלומי שזו ישראל עד גיל 21 2 2012
איהב עליאן ישראל עד גיל 21 2 2012
איתי אלפסי ישראל עד גיל 21 2 2012
דרור נמיר ישראל עד גיל 21 2 2012
מונטנה יום טוב ישראל עד גיל 21 2 2012
יעל ברסלבסקי ישראל עד גיל 21 2 2012
נטע ליכט ישראל עד גיל 21 2 2012
אור חזות ישראל עד גיל 21 3 2012
שונית ברגסון ישראל עד גיל 21 3 2012
נתנאל טזרה ישראל עד גיל 21 3 2012
דוד פייויליס ישראל עד גיל 21 3 2012
רות באסו ישראל ווטראניות 2 בוגרות 2012
יבגני ביקוב ישראל ווטראנים 2 בוגרים 2012
צביקה רחמני ישראל ווטראנים 3 בוגרים 2012
חיים לוי ישראל ווטראנים 3 בוגרים 2012
אהוד כיטוב ישראל ווטראנים 3 בוגרים 2012
           
אילן ברגינסקי ישראל הבינלאומית 1 בוגרים 2013
בת אל גטרר ישראל הבינלאומית 1 בוגרות 2013
גיא שמעון ישראל הבינלאומית 1 בוגרים 2013
שלומי שזו ישראל הבינלאומית 2 בוגרים 2013
ערן גלעד ישראל הבינלאומית 2 בוגרים 2013
ניקיטה ביקוב ישראל הבינלאומית 2 בוגרים 2013
אילן ברגינסקי ישראל 1 בוגרים 2013
שירן לביא ישראל 1 בוגרים 2013
בת אל גטרר ישראל 1 בוגרות 2013
מור עופר ישראל 1 בוגרות 2013
ערן גלעד ישראל 2 בוגרים 2013
ערן סגיר ישראל 2 בוגרים 2013
ניקיטה ביקוב ישראל 2 בוגרות 2013
ספיר צברי ישראל 2 בוגרות 2013
מיכל הירשברג ישראל 2 בוגרות 2013
יעל ברסלבסקי ישראל 2 בוגרים 2013
אור חזות ישראל 3 בוגרים 2013
גיא שמעון ישראל 3 בוגרים 2013
שלומי שזו ישראל 3 בוגרים 2013
דוד פיווליס ישראל 3 בוגרים 2013
אשד קורקין ישראל 3 בוגרים 2013
אייל מובשוביץ ישראל 3 בוגרים 2013
שונית ברגסון ישראל 3 בוגרות 2013
מונטנה יום טוב ישראל 3 בוגרות 2013
אור חזות ישראל לקבוצות 2 בוגרים 2013
שלומי שזו ישראל לקבוצות 2 בוגרים 2013
ערן סגיר ישראל לקבוצות 2 בוגרים 2013
שלומי שזו מכביה 1 בוגרים 2013
שירן לביא מכביה 2 בוגרות 2013
אור חזות מכביה 3 בוגרים 2013
מונטנה יום טוב מכביה 3 בוגרות 2013
אינה לפידוס ישראל ווטראניות 1 בוגרות 2013
מונטי רוסמן ישראל ווטראניות 2 בוגרות 2013
קלאודיו באסו ישראל ווטראנים 3 בוגרים 2013
           
בת אל גטרר ישראל הבינלאומית 1 בוגרות 2014
אילן ברגינסקי ישראל הבינלאומית 2 בוגרים 2014
אילת אלבלדס ישראל ווטראניות 1 בוגרות 2014
אינה לפידוס ישראל ווטראניות 2 בוגרות 2014
שמעון ואקנין ישראל ווטראנים 2 בוגרים 2014
שפי גור ארי ישראל ווטראנים 2 בוגרים 2014
ארז שטרית  ישראל ווטראנים 3 בוגרים 2014
איילת קנטור ישראל ווטראניות 3 בוגרות 2014
יבגני ביקוב ישראל ווטראנים 3 בוגרים 2014
אילן ברגינסקי ישראל 1 בוגרים 2014
ערן גלעד ישראל 1 בוגרים 2014
סרגיי לקטור ג'וניור ישראל 1 בוגרים 2014
בת אל גטרר ישראל 1 בוגרות 2014
מיכל הירשברג ישראל 1 בוגרות 2014
שירן לביא ישראל 1 בוגרות 2014
מוטי לוגסי ישראל 2 בוגרים 2014
עידן ראובני ישראל 2 בוגרים 2014
מור עופר ישראל 2 בוגרות 2014
ספיר צברי ישראל 2 בוגרות 2014
מורן רוזנברג ישראל 2 בוגרות 2014
מונטנה יום טוב ישראל 3 בוגרות 2014
שחר פז ישראל 3 בוגרות 2014
עדן מנשה ישראל 3 בוגרות 2014
עדי יורה ישראל 3 בוגרות 2014
שני שריג ישראל 3 בוגרות 2014
לימור לביא ישראל 3 בוגרות 2014
גיא שמעון ישראל 3 בוגרים 2014
ניקיטה ביקוב ישראל 3 בוגרים 2014
שלומי שזו ישראל 3 בוגרים 2014
איתמר גלמן ישראל 3 בוגרים 2014
גיא אשורי ישראל 3 בוגרים 2014
הראל גרינולד ישראל 3 בוגרים 2014
איהב עליאן ישראל 3 בוגרים 2014
סרגיי לקטור אבא ישראל 3 בוגרים 2014
           
בת אל גטרר ישראל הבינלאומית 2 בוגרות 2015
אילן ברגינסקי ישראל הבינלאומית 3 בוגרים 2015
שירן לביא ישראל הבינלאומית 3 בוגרות 2015
אינה לפידוס ישראל ווטראניות 1 בוגרות 2015
מיכל הירשברג ישראל ווטראניות 1 בוגרות 2015
שמעון ואקנין ישראל ווטראנים 1 בוגרים 2015
צביקה רחמני ישראל ווטראנים 1 בוגרים 2015
חמוטל בודקוב ישראל ווטראניות 2 בוגרות 2015
אליעזר כץ ישראל ווטראנים 3 בוגרים 2015
אילן ברגינסקי ישראל 1 בוגרים 2015
שלומי שזו ישראל 1 בוגרים 2015
ארז שמיע ישראל 1 בוגרים 2015
סרגיי לקטור ג'וניור ישראל 1 בוגרים 2015
מור עופר ישראל 1 בוגרות 2015
בת אל גטרר ישראל 1 בוגרות 2015
אופק לוי ישראל 1 בוגרות 2015
שירן לביא ישראל 1 בוגרות 2015
אור חזות ישראל 2 בוגרים 2015
ערן גלעד ישראל 2 בוגרים 2015
אליעזר כץ ישראל 2 בוגרים 2015
סרגיי לקטור אבא ישראל 2 בוגרים 2015
יובל לוי ישראל 2 בוגרות 2015
אירנה לקטור ישראל 2 בוגרות 2015
שרה בן אהרן ישראל 2 בוגרות 2015
ספיר צברי ישראל 2 בוגרות 2015
שני שריג ישראל 2 בוגרות 2015
אינה לפידוס ישראל 2 בוגרות 2015
יוחנן טלקאר ישראל 3 בוגרים 2015
גיא שמעון ישראל 3 בוגרים 2015
מוטי לוגסי ישראל 3 בוגרים 2015
ניקיטה ביקוב ישראל 3 בוגרים 2015
שני שריג ישראל 3 בוגרים 2015
לימור לביא ישראל 3 בוגרים 2015
שמעון ואקנין ישראל 3 בוגרים 2015
איהב עליאן ישראל 3 בוגרים 2015
אבי לוי ישראל 3 בוגרים 2015
מיכל הירשברג ישראל 3 בוגרות 2015
לימור לביא ישראל 3 בוגרות 2015
           
בת אל גטרר ישראל הבינלאומית 3 בוגרות 2016
אילן ברגינסקי ישראל הבינלאומית 3 בוגרים 2016
אור חזות ישראל הבינלאומית 3 בוגרים 2016
אילן ברגינסקי ישראל 1 בוגרים 2016
ארז שמיע ישראל 1 בוגרים 2016
סרגיי לקטור ג'וניור ישראל 1 בוגרים 2016
שירן לביא ישראל 1 בוגרות 2016
ולנטין דוידוביץ ישראל 2 בוגרים 2016
שרה בן אהרן ישראל 2 בוגרות 2016
שרה אבדלוב ישראל 2 בוגרות 2016
ספיר צברי ישראל 2 בוגרות 2016
יוחנן טלקאר ישראל 3 בוגרים 2016
גיא שמעון ישראל 3 בוגרים 2016
גבריאל בועזיז ישראל 3 בוגרים 2016
ניקיטה ביקוב ישראל 3 בוגרים 2016
חמזה מטור ישראל 3 בוגרים 2016
סרגיי לקטור אבא ישראל 3 בוגרים 2016
מור עופר ישראל 3 בוגרות 2016
יעל ברסלבסקי ישראל 3 בוגרות 2016
אלינור יונה ישראל 3 בוגרות 2016
אירינה לקטור ישראל 3 בוגרות 2016
נעמה אבייב ישראל 3 בוגרות 2016
נטע וייס ישראל 3 בוגרות 2016
אופק לוי ישראל 3 בוגרות 2016
מורן רוזנברג ישראל 3 בוגרות 2016
אבי לוי ישראל 5 בוגרים 2016
איהב עליאן ישראל 5 בוגרים 2016
מוחמד מטור ישראל 5 בוגרים 2016
אור כדורי ישראל 5 בוגרים 2016
מוחמד טופקג'י ישראל 5 בוגרים 2016
תומר קמחי ישראל 5 בוגרים 2016
שלומי כדורי ישראל ווטראנים 1 בוגרים 2016
שמעון ואקנין ישראל ווטראנים 2 בוגרים 2016
זיו הלמן ישראל ווטראנים 2 בוגרים 2016
אליעזר כץ ישראל ווטראנים 3 בוגרים 2016
קלרה קרון ישראל ווטראניות 3 בוגרות 2016
אמיל מרגולין ישראל ווטראנים 5 בוגרים 2016
           
מתן מיימרן ישראל  1 עד גיל 21 2017
איילון כהן ישראל  1 עד גיל 21 2017
רוי יוסיפון ישראל 2 עד גיל 21 2017
נעה בקר ישראל 2 עד גיל 21 2017
יוחנן טלקר ישראל 3 עד גיל 21 2017
נתנאל רז לוי ישראל 3 עד גיל 21 2017
אילן ברגינסקי ישראל 1 בוגרים 2017
שלומי שזו ישראל 1 בוגרים 2017
נעה בקר ישראל 1 בוגרות 2017
שירן לביא ישראל 1 בוגרות 2017
מור עופר ישראל 2 בוגרות 2017
נעמה אבייב ישראל 2 בוגרות 2017
צביקה רחמני ישראל 2 בוגרים 2017
שרה בן אהרן ישראל 3 בוגרות 2017
שרה אבדלוב ישראל 3 בוגרות 2017
יוחנן טלקאר ישראל 3 בוגרים 2017
גיא שמעון ישראל 3 בוגרים 2017
יצחק פרוז ישראל 3 בוגרים 2017
אוריאל יוחנן אלמליח  ישראל 3 בוגרים 2017
איילון כהן ישראל 3 בוגרים 2017
אליאב שליידר ישראל 3 בוגרים 2017
שני קנדל ישראל 3 בוגרים 2017
אנה יולין ישראל 3 בוגרים 2017
מוחמד מטור ישראל 5 בוגרים 2017
אבי לוי ישראל 5 בוגרים 2017
ולנטין דוידוביץ ישראל 5 בוגרים 2017
שלומי כדורי ישראל ווטראנים 1 בוגרים 2017
שמעון ואקנין ישראל ווטראנים 1 בוגרים 2017
שלומי אריאס ישראל ווטראנים 2 בוגרים 2017
           
אילן ברגינסקי ישראל הבינלאומית 3 בוגרים 2017
שרה בן אהרן ישראל הבינלאומית 3 בוגרות 2017
שלומי שזו ישראל הבינלאומית 5 בוגרים 2017
מור עופר ישראל הבינלאומית 5 בוגרות 2017
גיא שמעון ישראל הבינלאומית 5 בוגרים 2017
           
אילן ברגינסקי ישראל 1 בוגרים 2018
שרה בן אהרן ישראל 2 בוגרות 2018
ולנטין דוידוביץ ישראל 2 בוגרים 2018
נעמי פרינקון ישראל 2 בוגרות 2018
אדיר לוי ישראל 2 בוגרים 2018
אלון לאופר ישראל 3 בוגרים 2018
אליאב שליידר ישראל 3 בוגרים 2018
יונתן לוי ישראל 3 בוגרים 2018
שילה מלמד ישראל 3 בוגרים 2018
יהושע שרף ישראל 3 בוגרים 2018
סרגיי לקטור  ישראל 3 בוגרים 2018
סרגיי לקטור  ( ג'וניור ) ישראל 3 בוגרים 2018
מור עופר ישראל 3 בוגרות 2018
יולי סמורי ישראל 3 בוגרות 2018
אירנה לקטור ישראל 3 בוגרות 2018
אנה יולין ישראל 3 בוגרים 2018
נעמה אבייב ישראל 3 בוגרים 2018
שירן לביא ישראל 3 בוגרים 2018
שמעון ועקנין ישראל ווטראנים 1 בוגרים 2018
שלומי כדורי ישראל ווטראנים 2 בוגרים 2018
צביקה רחמני ישראל ווטראנים 2 בוגרים 2018
שרה בן אהרן ישראל הבינלאומית 5 בוגרות 2018
יוחנן טלקאר ישראל הבינלאומית 5 בוגרים 2018
יונתן לוי ישראל הבינלאומית 5 בוגרים 2018
שמעון ועקנין ישראל הבינלאומית 5 בוגרים 2018
יונתן  לוי ישראל 1 עד גיל 21 2018
           
שרה בן אהרן ישראל 2 בוגרות 2019
שילה מלמד ישראל 2 בוגרים 2019
אלה כהן ישראל 2 בוגרות 2019
יוחנן טלקאר ישראל 3 בוגרים 2019
יהודה חכים ישראל 3 בוגרים 2019
שלומי כדורי ישראל 3 בוגרים 2019
שמעון ועקנין ישראל 3 בוגרים 2019
איהב עליאן ישראל 3 בוגרים 2019
צביקה רחמני ישראל 3 בוגרים 2019
מעיין פיצברג ישראל 3 בוגרות 2019
נעמה אביב ישראל 3 בוגרות 2019
עדי יורה (תורג'מן) ישראל 3 בוגרות 2019
מיכל הירשברג ישראל 3 בוגרות 2019
שירן לביא ישראל 3 בוגרות 2019
אנה יולין ישראל 5 בוגרות 2019
אליהו רחמני  ישראל 5 בוגרים 2019
אבי לוי ישראל ווטראנים 1 בוגרים 2019
שרה בן אהרן ישראל הבינלאומית 5 בוגרות 2019
יונתן לוי ישראל הבינלאומית 5 בוגרים 2019
יוחנן טלקאר ישראל הבינלאומית 5 בוגרים 2019
שלומי כדורי ישראל הבינלאומית 5 בוגרים 2019
שמעון ועקנין ישראל הבינלאומית 5 בוגרים 2019
שילה מלמד ישראל הבינלאומית 9 בוגרים 2019
אורי אדרי ישראל 2 עד גיל 21 2019
עומר מטרני ישראל 3 עד גיל 21 2019
יונתן לוי ישראל 3 עד גיל 21 2019
אלעד תובל ישראל 3 עד גיל 21 2019
זואי בורדן ישראל 3 עד גיל 21 2019
דוד בן יהודה ישראל 5 עד גיל 21 2019
ארז דור ישראל 5 עד גיל 21 2019
דוד חן ישראל 5 עד גיל 21 2019
ישראל פינר ישראל 5 עד גיל 21 2019
דוד מרגולין ישראל 5 עד גיל 21 2019
נועם קיסר ישראל 5 עד גיל 21 2019
עדי נרגסי ישראל 5 עד גיל 21 2019
ערן נזר ישראל 5 עד גיל 21 2019
ליאור זוננשיין ישראל 5 עד גיל 21 2019
מאשה רימן ישראל 5 עד גיל 21 2019
תכלת מאיר ישראל 5 עד גיל 21 2019
           
שרה בן אהרן ישראל 1 בוגרות 2020
שירן לביא ישראל 1 בוגרות 2020
אבי לוי ישראל 1 בוגרים 2020
נביל רג'בי ישראל 2 בוגרים 2020
אליהו רחמני ישראל 2 בוגרים 2020
שמעון ועקנין ישראל 2 בוגרים 2020
שלומי גלעד ישראל 2 בוגרים 2020
הדר נפתלי ישראל 2 בוגרות 2020
אלון לאופר ישראל 3 בוגרים 2020
יונתן לוי ישראל 3 בוגרים 2020
גדי ניניו ישראל 3 בוגרים 2020
עידו דיליאן ישראל 3 בוגרים 2020
יוני חכים ישראל 3 בוגרים 2020
אבי שניר ישראל 3 בוגרים 2020
יוסי חן ישראל 3 בוגרים 2020
יעל לאופר ישראל 3 בוגרות 2020
אנה יולין ישראל 3 בוגרות 2020
אלה כהן ישראל 3 בוגרות 2020
ארז דור ישראל 5 בוגרים 2020
רועי שטיין ישראל 5 בוגרים 2020
עומר מטרני ישראל 5 בוגרים 2020
שילה מלמד ישראל 5 בוגרים 2020
לביא צימבליסט ישראל 5 בוגרים 2020
שלומי כדורי ישראל ווטראנים 1 בוגרים 2020
צביקה רחמני ישראל ווטראנים 1 בוגרים 2020
עדי קאליפון ישראל ווטראנים 2 בוגרים 2020
...........................................................................................................................................................................................................................
מועדון טאקוונדו אחי יהודה כל הזכויות שמורות לאבי כדורי טל. 052-2864422
עיצוב ובנית האתר סטודיו לויז דיזיין